JSW inwestuje w bezpieczeństwo na drogach

Bezpieczny i wygodny chodnik, ścieżka rowerowa, a także oświetlenie uliczne z prawdziwego zdarzenia. Ulica Libowiec w Jastrzębiu?Zdroju zostanie gruntownie zmodernizowana. Wszystko po to, aby poprawić bezpieczeństwo ruchu drogowego.

Znaczenie ulicy Libowiec na komunikacyjnej mapie Jastrzębia?Zdroju zmieniło się wraz z budową obecnego Ruchu Bzie / zdjęcie: Dawid Lach
Decyzją zarządu Jastrzębskiej Spółki Węglowej, inwestycja – w porozumieniu z miastem – zrealizowana zostanie na koszt Spółki. To kolejna inicjatywa, której celem jest poprawa jakości i komfortu życia lokalnej społeczności, na terenie której JSW prowadzi działalność wydobywczą.
Znaczenie ulicy Libowiec na komunikacyjnej mapie Jastrzębia?Zdroju zmieniło się wraz z budową obecnego Ruchu Bzie. Od początku tej inwestycji Jastrzębska Spółka Węglowa dokładała starań, by była ona prowadzona z poszanowaniem potrzeb i oczekiwań mieszkańców. Już w 2009 roku władze JSW zawarły umowę z jastrzębskim ratuszem dotyczącą modernizacji ulicy Libowiec. Po wykonaniu pierwszego etapu prac, kopalnia Borynia?Zofiówka?Bzie przygotowała projekt porozumienia z właścicielem drogi, czyli jastrzębskim ratuszem, dotyczący kolejnych prac mających poprawić bezpieczeństwo i komfort zarówno kierowców, jak i pieszych oraz rowerzystów. Ich najważniejszym elementem będzie budowa 3,5 km chodnika, ścieżki rowerowej oraz ciągów pieszo-rowerowych o szerokości 3 metrów. Istotnym elementem jest to, iż powstaną one na terenie, który zostanie przyłączony do drogi bez zmniejszania jej dotychczasowego śladu.
Liczba zadań, które w całości zostaną sfinansowane przez JSW jest szersza i obejmuje budowę oświetlenia ulicznego, infrastruktury technicznej, zatok autobusowych oraz przebudowę skrzyżowania ulicy Libowiec z ulicami Cieszyńską i Kilińskiego. W tym miejscu zaprojektowano rondo o średnicy 32 metrów. Nowy, bezpieczny kształt zyska także skrzyżowanie z ulicą Niepodległości.
Właścicielem drogi jest jastrzębski samorząd i to właśnie ratusz przygotuje przetarg, który wyłoni wykonawcę oraz będzie nadzorował prowadzone prace budowlane.