Inwestycja w kopalniach JSW dla bezpieczeństwa i informatyzacji

Kilkaset kilometrów kabli promieniujących i światłowodów zostanie ułożonych w kopalniach Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Inwestycja poprawi stan bezpieczeństwa pracy i usprawni łączność oraz przesył danych.

Nowa sieć informatyczno-łącznościowa umożliwi precyzyjną lokalizację górników pracujących pod ziemią. Dokładna informacja o miejscu, w którym znajduje się górnik ma szczególne znaczenie w przypadku akcji ratowniczej. Nowoczesna sieć informatyczno-łącznościowa ma być gotowa za kilka miesięcy, a kompleksowy system łączności, przesyłania danych i lokalizacji górników ma być gotowy w przyszłym roku. Wtedy do centrów informatycznych będą spływały aktualne dane o warunkach pracy, stężeniu metanu i składzie atmosfery w wyrobiskach. Miejsce, w którym znajduje się górnik będzie określane z dokładnością do 2 metrów. Do tej pory w kopalniach JSW zostało rozciągniętych 115 km kabli promieniujących. Do kwietnia przyszłego roku przybędzie 240 km sieci kablowej. Sieć światłowodowa ma długość 120 km. Do kwietnia przybędzie 170 km światłowodu. Trwają procedury zakupu kabli, światłowodów, oraz urządzeń służących do lokalizacji górników. O planowanych inwestycjach poprawiających bezpieczeństwo pracy, łączność i przesyłanie danych mówili przedstawiciele zarządu JSW SA w czasie konferencji prasowej poświęconej omówieniu przyczyn i okoliczności wypadku zbiorowego, do którego doszło po tąpnięciu 5 maja tego roku w Ruchu Zofiówka.