Jastrzębska Spółka Węglowa wyróżniona przez dzieci

Za wrażliwość, zrozumienie i pomoc wychowankom Domu Dziecka w Cieszynie dyrektor placówki podziękowała kilkunastu osobom i firmom od lat współpracującym z ośrodkiem.
Medal ?Przyjaciel dzieci 2019? w imieniu Spółki odebrała Agnieszka Barzycka, kierownik Zespołu Społecznej Odpowiedzialności Biznesu JSW, który jest zaangażowany w akcje na rzecz dzieci.

?Koncert Przyjaciół Dzieci? zorganizowano w Cieszyńskim Ośrodku Kultury. Prócz występów solowych i zespołowych wychowankowie przygotowali bożonarodzeniowe przedstawienie i kiermasz prac własnoręcznie wykonanych.
Za bezinteresowną pomoc i okazaną ofiarność wszystkim przyjaciołom placówki podziękowała Kazimiera Habarta dyrektor Cieszyńskiego Domu Dziecka. Medale oraz dyplomy otrzymali między innymi Starosta Cieszyński Mieczysław Szczurek i przedstawiciele klubu sportowego GKS Jastrzębie.