JSW dla ONZ

Jastrzębska Spółka Węglowa przystąpiła do partnerstwa na rzecz realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDGs). JSW znalazła się tym samym w gronie polskich firm i instytucji, które podpisały oficjalną deklarację zaangażowania się w realizację globalnych celów ONZ.

?Przekształcamy nasz świat: Agenda 2030 na rzecz zrównoważonego rozwoju? to nazwa rezolucji ONZ przyjętej w 2015 roku przez 193 państwa. Agenda obejmuje 17 celów zrównoważonego rozwoju oraz 169 zadań. Krajowym koordynatorem wdrażania Rezolucji jest Ministerstwo Rozwoju, a przystąpienie przez JSW do partnerstwa ogłoszono podczas III edycji Krajowego Forum Interesariuszy Agendy 2030. Podczas konferencji przedsiębiorstwa złożyły konkretne zobowiązania.
? Od partnerstwa oczekujemy możliwości nawiązania relacji z innymi podmiotami, dzięki którym prowadzone działania mogłyby być jeszcze skuteczniejsze. Mamy również nadzieję, że realizowanymi już działaniami możemy przyczynić się do lepszego ukazania wkładu Polski w osiąganie globalnych celów. JSW bowiem wierzy, że dzięki redukcji śladu węglowego i zaoferowaniu innowacyjnych produktów, mamy szansę stać się dostawcą globalnych rozwiązań ? mówi Włodzimierz Hereźniak, prezes zarządu JSW SA.
JSW wraz z całą Grupą Kapitałową JSW przechodzi dziś transformację w kierunku gospodarki niskoemisyjnej, angażując się przy tym w projekty badawcze, których celem jest oferowanie innowacyjnych produktów technologii przyszłości. Wśród nich są technologie wodorowe, pozwalające na uniknięcie szkodliwej emisji w transporcie, nanotechnologia i kompozyty węglowe, dzięki którym konstrukcje mogą być lżejsze i wytrzymalsze (do zastosowania m.in. w motoryzacji czy lotnictwie), adsorbenty węglowe wykorzystywane w ochronie środowiska, czy też inne materiały będące efektem wydłużania łańcucha produktów GK JSW, zwłaszcza w obszarze węglopochodnych.
Władze spółki mają świadomość wpływu jej działalności na otoczenie społeczne i przyrodnicze, włączając w to znaczący ślad węglowy. Dlatego chcą być aktywnym uczestnikiem transformacji ku gospodarce neutralnej klimatycznie ? zgodnie z założeniami Zielonego Ładu i europejskim rygorem prawnym. Jednocześnie Spółka od lat aktywnie dąży do ograniczenia emisji metanu, wykorzystując go gospodarczo, podobnie jak szereg innych produktów ubocznych działalności wydobywczej i koksowniczej (np. gaz koksowniczy). Prowadzi też na niespotykaną skalę odsalanie wód kopalnianych, czego efektem jest czysta sól i pozytywny efekt ekologiczny w zakresie gospodarki wodnej. Spółka rekultywuje i rewitalizuje tereny pogórnicze, aktywnie uczestniczy w życiu lokalnych społeczności na terenach, na których JSW prowadzi działalność. Obok działalności Fundacji JSW, prowadzi też szereg własnych projektów adresowanych do gmin górniczych, w tym także do dzieci (JSW Dzieciom, Kopania Wiedzy). Szczególną troską otacza lokalne domy dziecka, wspiera również szkolnictwo, ze szczególnym uwzględnieniem klas o profilach związanych z górnictwem.