JSW Innowacje zmieniła nie tylko nazwę

Spółka JSW Innowacje, która należy do Grupy Kapitałowej JSW, zmieniła nazwę na JSW Nowe Projekty. Nowa nazwa związana jest ze zmianą profilu działalności Spółki. JSW Nowe Projekty ma się zająć realizacją eko projektów dla Grupy Kapitałowej JSW.

? Dotychczasowa działalność Spółki JSW Innowacje została poddana ocenie, w wyniku której postanowiliśmy zmienić profil jej działalności. Powstała na bazie spółki JSW Innowacje – spółka JSW Nowe Projekty – będzie zajmować się projektami dotyczącymi OZE, gospodarki obiegu zamkniętego oraz rozwoju gospodarki wodorowej. Innowacyjna działalność została ograniczona do projektów związanych z podstawowa działalnością Spółki i będzie realizowana w Biurze Rozwoju, Innowacji i Informatyzacji JSW – powiedział Tomasz Cudny, prezes zarządu Jastrzębskiej Spółki Węglowej.
Spółka macierzysta – JSW – w związku z wdrożeniem nowej Strategii dokonała przeglądu działalności spółek Grupy Kapitałowej JSW. Spółka JSW Innowacje również została poddana temu przeglądowi, w wyniku czego rekomendowano dokonanie głębokich zmian w dotychczasowym modelu biznesowym i strukturze korporacyjnej. Postanowiono m.in. uporządkować sytuację majątkową i strukturę wewnętrzną oraz zredefiniować model biznesowy.