JSW inwestuje w edukację

Jastrzębska Spółka Węglowa utrwala współpracę ze szkołami kształcącymi uczniów w zawodach górniczych. Dziś zawarto porozumienie o kontynuacji współpracy z Zespołem Szkół w Czerwionce-Leszczynach.
– Ogromnie się cieszę, że w tych nadzwyczajnych i ekstremalnie trudnych czasach, samorządy oraz szkoły myślą o przyszłości swoich uczniów ? mówi Artur Wojtków, zastępca prezesa zarządu JSW ds. pracy i polityki społecznej. ? Jesteśmy bardzo zadowoleni z dotychczasowej współpracy z Zespołem Szkół w Czerwionce-Leszczynach, dlatego podpisujemy umowę na kolejny rok kształcenia ? dodał wiceprezes JSW.
Obecnie ze stypendium przyznanego przez Jastrzębską Spółkę Węglową korzysta 138 uczniów Zespołu Szkół w Czerwionce-Leszczynach. Podpisane porozumienie umożliwi kontynuowanie współpracy czwartemu rocznikowi uczniów tej szkoły.
– Widzimy reaktywację nie tylko, jeśli chodzi zawód elektryka, ale również górnika i technika-górnika. Udało nam się utworzyć takie klasy w trwającym jeszcze roku szkolnym ? powiedziała Natalia Kuś, dyrektor Zespołu Szkół w Czerwionce-Leszczynach. Dyrektor zapewnia, że spodziewa się dużego zainteresowania naborem do klas górniczych również na przyszły rok szkolny, zwłaszcza, że uczniowie i rodzice czekali na dokument gwarantujący przedłużenie dotychczasowej współpracy pomiędzy szkołą a Jastrzębską Spółką Węglową. Nabór do szkół ponadpodstawowych rusza w połowie czerwca.
? Mimo pandemii powoli wracamy do normalności. Cieszymy się, że kształcenie będzie odbywać się na takich samych zasadach, jak do tej pory ? dodała dyrektor placówki.
Warto zaznaczyć, że dotychczasowe zasady dotyczące zarówno stypendiów, praktyk, jak i przyjęć absolwentów do pracy w zakładach Jastrzębskiej Spółki Węglowej zostają utrzymane. Dotyczą one absolwentów technikum i branżowej szkoły pierwszego stopnia wchodzących w skład Zespołu Szkół w Czerwionce-Leszczynach. Placówka prowadzi kształcenie w zawodach: technik elektryk o specjalności urządzenia i instalacje górnicze oraz technik górnictwa podziemnego, a także w zawodach: elektryk o specjalności urządzenia i instalacje górnicze oraz górnik eksploatacji podziemnej.