JSW inwestuje w przyszłych pracowników

Jastrzębska Spółka Węglowa kontynuuje współpracę ze szkołami kształcącymi w zawodach i specjalnościach górniczych. Dziś (19 lutego) podpisano odpowiednie porozumienie w Starostwie Powiatowym w Gliwicach.

Współpraca pomiędzy Spółką a Starostwem obejmuje naukę, zajęcia praktyczne dla uczniów oraz zatrudnienie absolwentów Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 w Knurowie kształcących się w zawodach: elektryk, monter maszyn i urządzeń, ślusarz oraz w technikum w zawodzie technik górnictwa podziemnego.
? Jesteśmy bardzo zadowoleni, że powiat gliwicki w dalszym ciągu stawia na współpracę z Jastrzębską Spółką Węglową. Jako jeden z największych pracodawców na południu Polski cieszymy się, że udaje nam się zawrzeć umowę na następny okres szkolenia uczniów, a w przyszłości pracowników Jastrzębskiej Spółki Węglowej ? mówi Artur Wojtków, zastępca prezesa zarządu JSW ds. pracy i polityki społecznej. Porozumienie zawarte w Starostwie Powiatowym w Gliwicach dotyczy uczniów rozpoczynających oraz kontynuujących naukę w szkole w roku szkolnym 2021/2022.
? Podpisanie kontynuacji porozumienia, to dla nas wielka przyjemność. Nasze górnictwo, a w szczególności Jastrzębska Spółka Węglowa ma wielką przyszłość ? uważa Waldemar Dombek, starosta gliwicki. ? W imieniu zarządu powiatu dziękuję. Jesteśmy spokojni o to, że nasza młodzież będzie mieć pracę ? dodaje starosta.
Należy podkreślić, że w ramach współpracy Jastrzębska Spółka Węglowa zobowiązuje się do zatrudnienia w Grupie Kapitałowej JSW uczniów po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w danym zawodzie.