JSW kontynuuje współpracę ze szkołami

Już po raz siódmy podpisana została umowa o współpracy z powiatem rybnickim i Zespołem Szkół w Czerwionce ? Leszczynach. Porozumienie stanowi mocny sygnał dla młodzieży, która wiąże swoją przyszłość z Jastrzębską Spółką Węglową.

Zespół Szkół w Czerwionce-Leszczynach prowadzi kształcenie na kierunkach: technik elektryk o specjalności urządzenia i instalacje górnicze oraz technik górnictwa podziemnego. Natomiast w branżowej szkole I stopnia uczniowie kształcą się w zawodach elektryk o specjalności urządzenia i instalacje górnicze oraz górnik eksploatacji podziemnej.
– Ranga zawodu górnika wzrasta. W tym roku otwieramy klasę 20-osobową w branżowej szkole I stopnia, gdzie mamy uczniów naprawdę z dobrymi wynikami w nauce. Od dawna nie mieliśmy takiej sytuacji – zauważa Natalia Kuś, dyrektor Zespołu Szkół w Czerwionce-Leszczynach i dodaje: – Już na starcie nasi uczniowie mają zapewnione dobre warunki, między innymi dzięki współpracy z Jastrzębska Spółką Węglową, przyznawanym stypendiom oraz gwarancji zatrudnienia, które z pewnością stanowią dodatkową motywację.
Umowa została podpisana przez Artura Wojtków, zastępcę prezesa zarządu JSW ds. pracy i polityki społecznej, Damiana Mrowca, starostę powiatu rybnickiego oraz Natalię Kuś, dyrektora Zespołu Szkół w Czerwionce?Leszczynach.
– Podpisana umowa jest korzystna dla wszystkich stron ? uważa Artur Wojtków, zastępca prezesa zarządu JSW ds. pracy i polityki społecznej. ? Wspólnie umożliwiamy młodym adeptom górnictwa naukę tego trudnego fachu. Podpisana umowa pozwala rozwijać potencjał kolejnych pokoleń górników, którzy w przyszłości przyczynią się do sukcesów Jastrzębskiej Spółki Węglowej ? dodaje wiceprezes Artur Wojtków.
W ramach porozumienia Jastrzębska Spółka Węglowa zapewni uczniom możliwość odbycia praktyk zawodowych. To szansa dla młodzieży na dobre przygotowanie zawodowe oraz zdobycie doświadczeń w trudnej pracy górniczej. Warto podkreślić, że uczniowie tej placówki otrzymają gwarancję zatrudnienia.