JSW kupiła większościowy pakiet akcji PBSz

Dziś (20 maja) w Warszawie Jastrzębska Spółka Węglowa podpisała z firmą Primetech ( Grupa Kapitałowa FAMUR) umowę zakupu 95,01 procent akcji Przedsiębiorstwa Budowy Szybów. Cena pakietu akacji zakupionego przez JSW wynosi 204 mln zł.
Historia transakcji sięga lipca 2018 roku, kiedy strony uzgodniły jej podstawowe warunki. 3 kwietnia 2019 roku Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy Jastrzębskiej Spółki Węglowej wyraziło zgodę na zakup większościowego pakietu akcji Przedsiębiorstwa Budowy Szybów. Zgoda WZA była ostatnim, koniecznym do spełnienia, warunkiem zakupu PBSz przez JSW.
– Przedsiębiorstwo Budowy Szybów jest spółką, która zdecydowanie wzmocni naszą Grupę Kapitałową w zakresie planów rozwojowych dotyczących pogłębiania szybów. Jak wiemy, bez tego nie ma wzrostu produkcji i rozwoju spółki. Drugi element to kompetencje PBSz w zakresie prac przygotowawczych – powiedział Daniel Ozon, prezes zarządu JSW.
JSW potrzebuje PBSz między innymi do pogłębiania już istniejących szybów oraz zintensyfikowania robót chodnikowych. Kopalnie JSW muszą pogłębić osiem szybów a trzy wydrążyć całkowicie od nowa. Przedsiębiorstwo wesprze zakłady Spółki także w drążeniu wyrobisk korytarzowych uzupełniając pracę firm zewnętrznych. Należy pamiętać, że w kopalniach JSW rocznie wykonywanych jest 70 km chodników.
Przedsiębiorstwo Budowy Szybów ma unikatowe na polskim rynku kompetencje w zakresie projektowania i budowy szybów. Spółka z sukcesami realizuje złożone projekty dla polskiego górnictwa, współpracując aktywnie z Grupą Kapitałową JSW. Wyspecjalizowana kadra Przedsiębiorstwa, która stanowi ponad 1000 pracowników, pomoże JSW w realizacji strategii na lata 2018-2030.