JSW liderem w działaniach na rzecz klimatu

Jastrzębska Spółka Węglowa po raz pierwszy przystąpiła do raportowania w renomowanym ratingu CDP za działania w obszarze klimatu i otrzymała wysoką ocenę. Otrzymana ocena potwierdza wysokie zaangażowanie spółki w działania środowiskowe i klimatyczne.

Międzynarodowa organizacja ratingowa CDP (dawniej ?Carbon Disclosure Project?) z Wielkiej Brytanii po raz pierwszy sklasyfikowała Jastrzębską Spółkę Węglową wśród czołowych światowych firm w kategoriach działań na rzecz klimatu. W badaniu zarejestrowano 103 polskie firmy, spośród których tylko 16 przedsiębiorstw uzyskało najwyższe oceny A do C.
JSW uzyskała wysoką ocenę ?C? i wyprzedziła wszystkie firmy z branży wydobywczej.
To świadczy o tym, że JSW nie tylko ujawnia informacje związane z klimatem, w szczególności ślad węglowy, zarządza zmianami klimatu w organizacji, ale też podejmuje realne działania mające na celu przeciwdziałanie zmianom klimatu.
? Przystąpienie do raportowania zmian klimatu do CDP jest dowodem na włączenie się JSW S.A. do globalnej polityki klimatycznej i kolejnym krokiem w realizacji celów przyjętych w Strategii środowiskowej i biznesowej Grupy JSW do 2030 ? mówi Tomasz Cudny, prezes zarządu JSW S.A. i dodaje: ? Naszą ambicją jest dostarczanie kontrahentom produktów o jak najmniejszym śladzie węglowym, bo miarą znaczenia spółki jest nie tylko wynik finansowy, ale również przestrzeganie zasad wynikających z poszanowania środowiska.
W ostatnich latach Jastrzębska Spółka Węglowa poczyniła ogromne postępy jeśli chodzi o zrównoważony rozwój. Za kluczowe uznano redukcję emisji GHG ? śladu węglowego organizacji (w zakresach 1 i 2) o 30 proc. do roku 2030 względem roku 2018, zgodnie ze ścieżką <2?C Porozumienia Paryskiego. Spółka chce też dążyć do osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 roku. Między innymi te działania zostały zauważone na arenie międzynarodowej. CDP to organizacja, która prowadzi światowy system zbierania oraz ujawniania danych o wpływie na środowisko przez inwestorów, przedsiębiorstwa, miasta i regiony. Uznawana jest za jedną z najbardziej wiarygodnych instytucji rankingowych zajmujących się tym tematem. Jej działalność ma kluczowe znaczenie dla sukcesu globalnego biznesu w XXI wieku. Żadna inna organizacja nie gromadzi tego typu danych korporacyjnych dotyczących zmian klimatu i nie udostępnia ich na rynku. Ujawnianie i ocena danych środowiskowych podnosi wiarygodność spółki, może też poprawić notowania giełdowe i zwiększyć dostęp do nowych źródeł pozyskiwania kapitału, a także przychylność potencjalnych inwestorów, którzy są zgromadzeni wokół CDP.