JSW na Krynica Forum 2023

Węgiel koksowy ważnym surowcem w transformacji energetycznej. To jedna z konkluzji debat patronackich zorganizowanych przez Jastrzębską Spółkę Węglową podczas Krynica Forum 2023.

Forum Krynica to miejsce spotkań ekspertów, polityków i przedsiębiorców, które odgrywa kluczową rolę w kształtowaniu przyszłości polskiej gospodarki.
Tegoroczne Forum, odbywające się w malowniczej Krynicy-Zdroju jest szczególnie istotne, ponieważ skupia się na tematach związanych z neutralnością klimatyczną i transformacją energetyczną, w których swój znaczący udział ma także Jastrzębska Spółka Węglowa.
JSW była organizatorem dwóch debat na temat neutralności klimatycznej i transformacji energetycznej, z uwzględnieniem roli węgla koksowego, jako zasobu niezbędnego do osiągnięcia tych celów oraz surowców własnych. Moderatorem pierwszego spotkania z udziałem Marka Wesołego, sekretarza stanu w MAP, prof. Stanisława Pruska, dyrektora GIG, prof. Marka Borowskiego z AGH oraz Artura Badylaka, dyrektora biura odmetanowania i gospodarki metanem w JSW ? był Tomasz Cudny, prezes zarządu JSW SA.
? Wierzę, że ta debata przyczyni się do rzetelnej dyskusji na temat kształtu naszej przyszłości energetycznej. Za każdym razem podkreślam znaczenie węgla koksowego, jako kluczowego czynnika do osiągnięcia celów związanych z neutralnością klimatyczną, zapewniającego bezpieczeństwo przemysłowi stalowemu. Kolejny ważny element w naszej spółce, to gospodarcze wykorzystanie metanu ? zwrócił uwagę Tomasz Cudny, prezes zarządu JSW SA, strategicznego partnera Krynica Forum 2023. ? Nasza nowoczesna umowa kredytowa SLL ma swój ekologiczny wydźwięk. Ważnym elementem naszej spółki jest strategia środowiskowa, mamy świadomość, że emitujemy gazy cieplarniane w postaci metanu, to najważniejszy element redukcji śladu węglowego w naszej spółce ? dodał prezes Tomasz Cudny.
Debata stanowiła znaczący wkład w dyskusję na temat przyszłości węgla koksowego i niskoemisyjnej gospodarki. Wielokrotnie zwracano uwagę na redukcję emisji metanu i jego gospodarczego wykorzystania.
? Górnictwo węglowe w skali globalnej emituje 40 mln ton metanu rocznie, z tego 20 mln emitują tylko Chiny. Polska, jeśli chodzi o górnictwo, nie mieści się nawet w pierwszej dziesiątce krajów, nasza roczna emisja to około 400 tysięcy ton metanu ? zaznaczył prof. Stanisław Prusek, dyrektor GIG. Z kolei wiceminister Marek Wesoły mówił o szczególnej roli JSW – producenta wysokiej jakości węgla koksowego, wpisanego na listę surowców krytycznych. ? Nasze spółki działające w branży górniczej mają wystarczającą świadomość ekologiczną od długiego już czasu. W moim przekonaniu jesteśmy liderem, jeśli chodzi o rozwiązania dotyczące ujmowania metanu – to około 40 proc. i mamy się czym chwalić ? uważa Marek Wesoły, sekretarz stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych i dodaje: ? W działaniach regulacyjnych często brakuje spójności. Ja jestem za tym, aby były odpowiednie zachęty, to jest skuteczniejsze niż kary. Bo z jednej strony jest oczekiwanie wielu środowisk, abyśmy się zmieniali, a z drugiej strony tworzy się system, który narzuca kary i podatki co powoduje, że ten system staje się droższy, a przez to powolniejszy.
Przedstawiciele JSW podczas trzydniowej konferencji byli uczestnikami wielu spotkań. Jedną z ciekawszych dyskusji była debata o surowcach własnych i bezpieczeństwie surowcowym Polski. W debacie wzięli udział między innymi: Robert Ostrowski, zastępca prezesa zarządu JSW ds. ekonomicznych, Paweł Sałek, doradca prezydenta RP, Piotr Chęciński z KGHM Polska Miedź oraz Wojciech Łabus, Partner Associate KPMG w Polsce.
? Poświecenie uwagi takim firmom jak nasza, leży w interesie Unii Europejskiej. Cały przemysł związany z polityka klimatyczną dotyczy stali, to oznacza, że do tego trzeba ogromnych zasobów węgla koksowego, którymi JSW dysponuje. Tymczasem działamy w warunkach ograniczonego zaufania. Wszystko co kojarzy się z węglem, w przypadku Jastrzębskiej Spółki Węglowej – niesłusznie – uważane jest za brudne, złe, niepotrzebne, generalnie do wyeliminowania. Tymczasem takie traktowanie surowców może doprowadzić do zaniedbania tej działalności ? podsumował Robert Ostrowski, zastępca prezesa zarządu JSW ds. ekonomicznych.