JSW nadrabia inwestycje

Grupa Kapitałowa JSW odnotowała za trzy kwartały 2018 roku zysk netto na poziomie 1,44 mld złotych. Produkcja węgla i koksu w zakładach należących do JSW SA utrzymywała się na poziomie zbliżonym do analogicznego okresu ubiegłego roku. EBITDA za dziewięć miesięcy tego roku ukształtowała się na poziomie 2,654 mld złotych (bez zdarzeń jednorazowych).