JSW – nowa instalacja do produkcji granulatu energetycznego

Jastrzębska Spółka Węglowa, która jest największym producentem węgla koksowego w Europie oraz spółka Haldex wspierają polską energetykę.

W kopalni Knurów-Szczygłowice w Ruchu Szczygłowice uruchomiono dziś (1 września) instalację do produkcji granulatu energetycznego, to druga tego typu instalacja działająca na potrzeby JSW. Dzięki nowej instalacji Spółka do końca roku wyprodukuje ponad 130 tysięcy granulatu energetycznego, który posłuży do zwiększenia ilości mieszanek węgla do celów energetycznych, który w całości zasili energetykę zawodową i cieplną.
– Jesteśmy firmą, której głównym produktem jest węgiel koksowy. Ale w związku z ogromnym popytem na węgiel do celów energetycznych staramy się wyjść naprzeciw oczekiwaniom i m.in. dlatego uruchomiliśmy dziś instalację do produkcji granulatu energetycznego. To już druga instalacja, z której korzysta Jastrzębska Spółka Węglowa ? powiedział Tomasz Cudny, prezes JSW.
Instalacja w Ruchu Szczygłowice została wybudowana w zaledwie trzy tygodnie. Jej właścicielem jest spółka Haldex S.A z Katowic, która ma największe na polskim rynku doświadczenie w produkcji granulatu. Spółka Haldex dysponuje pięcioma takimi instalacjami.
Jastrzębska Spółka Węglowa dostarcza materiał do produkcji granulatu i jest jego właścicielem. Spółka Haldex jest usługodawcą.
– Nowa instalacja na Ruchu Szczygłowice to przykład dobrej współpracy pomiędzy dwiema spółkami Skarbu Państwa. Uzgodniliśmy z zarądem JSW, że my wybudujemy instalację, co będzie trwało znacznie krócej, a przy okazji JSW uniknie ogromnych kosztów budowy. Nie bez znaczenia był też fakt, że pracownicy Haldexu mają ogromne doświadczenie przy produkcji granulatu ? powiedział Bogdan Leśniowski, prezes Haldex S.A.
Granulat w procesie uszlachetniania jest produkowany z drobnoziarnistych frakcji węglowych uzyskiwanych przy produkcji węgla koksowego. Wydajność instalacji w Ruchu Szczygłowice ma wynieść docelowo 600 ton na dobę. Granulat służy jako domieszka do węgli energetycznych i podobnie, jak produkowany przez JSW węgiel do celów energetycznych, trafia do zakładów energetyki zawodowej. Wprowadzenie dodatkowej ilości węgla do celów energetycznych powinno zmniejszyć lukę surowcową u producentów ciepła sieciowego oraz energii elektrycznej.