JSW obecna na PreCop 28

Dwa dni spotkań, debat i sesji tematycznych poświęconych sprawom klimatu. Jastrzębska Spółka Węglowa po raz kolejny była obecna na międzynarodowej konferencji klimatycznej organizowanej w Katowicach. Jednym z prelegentów PreCop28 był Wojciech Kałuża, wiceprezes JSW, który wziął udział w debacie na temat dekarbonizacji przemysłu.

PreCop 28 stanowiący swoisty przedsmak COP 28 w Dubaju, przyciągnął licznych uczestników z całego świata, którzy dyskutowali nad kluczowymi kwestiami związanymi z walką ze zmianami klimatu. Wojciech Kałuża, zastępca prezesa zarządu JSW ds. rozwoju podkreślał, że Jastrzębska Spółka Węglowa intensywnie pracuje nad innowacyjnymi rozwiązaniami, które pozwolą na redukcję emisji gazów cieplarnianych związanych z wydobyciem węgla koksowego.
? Dekarbonizacja przemysłu zaczyna się w JSW, ponad 1000 metrów pod ziemią, ponieważ JSW jest największym w Europie producentem węgla koksowego służącego do produkcji stali. A jak wiadomo – nie ma transformacji bez stali ? powiedział wiceprezes Wojciech Kałuża i dodał: ? Przyjęliśmy strategię środowiskową Grupy Kapitałowej JSW, która zakłada między innymi zmniejszenie śladu węglowego o 30 proc. do roku 2030, a do 2050 roku osiągnięcie neutralności klimatycznej ? wyjaśniał Wojciech Kałuża.
PreCop 28 był doskonałą okazją do wymiany doświadczeń i współpracy z innymi liderami branży, aby dążyć do bardziej zrównoważonej przyszłości energetycznej. JSW jest gotowa odegrać istotną rolę w procesie dekarbonizacji przemysłu i kontynuować inwestycje w nowoczesne technologie.
? JSW jest liderem pewnych rozwiązań na skalę globalną i może przyczynić się do zmniejszenia efektu cieplarnianego. Cieszymy się z osiągnięć, wdrażamy innowacyjne rozwiązania i metody produkcji, co pozwala nam dostarczać na rynek hutniczy produkt, który ma znacznie zmniejszony ślad węglowy ? mówił Wojciech Kałuża, zwracając uwagę na kluczowe kwestie związane z metanem. ? Chcemy wychwytywać do 50 proc. metanu i zagospodarowywać go w 95 proc. Wydajemy na ten cel ogromne środki ? zwrócił uwagę wiceprezes, podkreślając, że tylko poprzez współpracę, innowacje i zaangażowanie można osiągnąć cele związane z ochroną środowiska naturalnego i walką ze zmianami klimatu. PreCop 28 był kolejnym ważnym krokiem na tej niezwykle istotnej drodze.
zdjęcia: Dawid Lach