JSW odczuwa skutki COVID-19

Pandemia koronawirusa oraz utrzymujące się niskie ceny węgla metalurgicznego (koksowego) mocno wpłynęły na półroczne wyniki Grupy Kapitałowej JSW. Grupa odnotowała w pierwszej połowie 2020 roku 973,8 mln zł straty netto wobec 547,5 mln zł zysku rok wcześniej.

EBITDA za pierwsze półrocze 2020 roku bez zdarzeń jednorazowych wyniosła (-)67,5 mln zł. W tym okresie produkcja węgla wyniosła 6,7 mln ton, a produkcja koksu 1,6 mln ton. Warto podkreślić, że udział produkcji węgla metalurgicznego i do celów energetycznych w produkcji netto ogółem w pierwszym półroczu 2020 roku wyniósł odpowiednio 79 proc. i 21 proc. Oznacza to, że produkcja węgla metalurgicznego była wyższa o 0,4 mln ton niż rok wcześniej.
Ceny węgla metalurgicznego i koksu za sześć pierwszych miesięcy tego roku osiągnęły odpowiednio 487,78 zł za tonę i 792,98 zł za tonę. Przychody ze sprzedaży Grupy Kapitałowej JSW w pierwszym półroczu 2020 roku wyniosły 3,5 mld zł i były o 26,5 proc. niższe niż w analogicznym okresie 2019 roku. To efekt mniejszej sprzedaży i niższych cen sprzedaży węgla, koksu oraz węglopochodnych. Uzyskane przez GK JSW średnie ceny sprzedaży węgla metalurgicznego były niższe o 30,4 proc., węgla do celów energetycznych o 8 proc., a koksu o 31 proc.
– Pandemia COVID-19 obniżyła poziom zużycia stali w całej Unii Europejskiej i we wszystkich regionach świata. Różnego rodzaju restrykcje (gospodarcze, społeczne itd.) wdrożone przez rządy od marca 2020 roku wywarły znaczący wpływ na działalność produkcyjną i sektory przemysłowe wykorzystujące stal, szczególnie sektor automotive. Produkcja stali w Unii Europejskiej spadła o 18,7 proc., a na świecie o 6 proc., co przełożyło się na zmniejszenie popytu na produkowany przez nas węgiel metalurgiczny i koks. W drugim kwartale bardziej odczuwalny był spadek zapotrzebowania na koks, dlatego też – biorąc pod uwagę sytuację na rynku europejskim – znacząco zwiększyliśmy wysyłki koksu na rynki zamorskie, pozyskując nowych odbiorców stanowiących alternatywę dla niepewnego rynku europejskiego. Poza tym, realizujemy sprzedaż głównie w oparciu o kontrakty wieloletnie, które nie zostały wypowiedziane, a jedynie ?okresowo? ograniczone i powrócą do pełnej realizacji po ustaniu ograniczeń spowodowanych COVID-19 – wyjaśnia Włodzimierz Hereźniak, prezes zarządu JSW.
Obecnie Grupa Kapitałowa JSW zatrudnia 30 762 osób, w tym 22 325 w samej Jastrzębskiej Spółce Węglowej SA.