JSW odpowiedzialna w działaniu

Usuwanie negatywnych skutków górniczej eksploatacji ? to jeden z celów Jastrzębskiej Spółki Węglowej, która nie unika odpowiedzialności za swoje działania. Z jednej strony JSW robi wszystko, by ewentualne skutki dla środowiska minimalizować, z drugiej ? stara się o rekultywację terenów zdegradowanych.
Dowodem odpowiedzialności jest zaproszenie do współpracy ekspertów z Uniwersytetu Śląskiego podczas International Mining Forum 2019. Jedną z najobszerniejszych sesji, a przy tym ? jedną z najbardziej istotnych kwestii poruszanych podczas tegorocznej edycji IMF – były tematy związane z ekologią. W sesji ?Zielone scenariusze ? odpowiedzialni w działaniu?, w drugim dniu Forum, w katowickim Międzynarodowym Centrum Kongresowym uczestniczyli eksperci z kilku europejskich krajów, m.in. dr Anne Wheeler, która mówiła o zarządzaniu zasobami wodnymi na terenach przekształconych przez człowieka czy prof. Jorg Dettmar, który referował 20 lat niemieckich doświadczeń w interdyscyplinarnym podejściu do zarządzania terenami poprzemysłowymi. – Czerpanie z doświadczeń brytyjskich jest dla nas niezwykle ważne, bardzo doceniamy wszelkie informacje w zakresie usuwania skutków działalności przemysłowej – powiedział podczas panelu Daniel Ozon, prezes zarządu JSW. ? Nasze zaangażowanie w rekultywację terenów poprzemysłowych to nasze etyczne zobowiązanie.
W tej sprawie Jastrzębska Spółka Węglowa zaprosiła do współpracy ekspertów z Uniwersytetu Śląskiego. W podpisaniu listu intencyjnego wzięła udział także uniwersytecka spółka celowa SPIN-US.
– List intencyjny dotyczy przede wszystkim współpracy pomiędzy biznesem i nauką. Projekt skoncentrowany będzie na wykorzystaniu wiedzy, którą mają naukowcy Wydziału Biologii Uniwersytetu Śląskiego, w celu podniesienia wartości terenów, które zostały zdegradowane czy też zniszczone wskutek działalności górniczej ? mówiła Katarzyna Papież-Pawełczak, prezes zarządu SPIN-US. – Z tym problemem JSW zgłosiła się do Uniwersytetu Śląskiego, a my spróbujemy odpowiedzieć na tę potrzebę. Spółka SPIN-US jest firmą, która komercjalizuje wiedzę i technologię dla przemysłu, jesteśmy więc podmiotem, który scala te dwa światy ze sobą. Chodzi o to, by ta wiedza została wykorzystana z pożytkiem dla JSW.
Eksperci zajmą się m.in. terenami w Dębieńsku. Liderem projektów badawczych jest prof. Gabriela Woźniak z Uniwersytetu Śląskiego. Naukowcy zakładają utrwalanie powstałych na tych terenach ekosystemów i ich namnażanie, co ma wpłynąć nie tylko na poprawę stanu środowiska naturalnego, ale również na polepszenie jakości życia ludzi poprzez wzrost wartości środowiskowych terenów przekształconych wskutek działalności człowieka.