JSW odrabia straty

Grupa Kapitałowa JSW znacznie poprawiła wyniki w pierwszym półroczu 2021 roku. Wzrosła zarówno produkcja węgla metalurgicznego, jak i koksu oraz ich sprzedaż, co przełożyło się na wyższe przychody ze sprzedaży.

W pierwszym półroczu 2021 r. produkcja węgla ogółem wyniosła 6,8 mln ton (w tym 5,5 mln ton węgla metalurgicznego), a produkcja koksu 1,8 mln ton. Grupa odnotowała w pierwszej połowie 2021 roku 330,5 mln zł straty netto wobec 973,8 mln zł straty netto rok wcześniej. Natomiast EBITDA za pierwsze półrocze 2021 roku (bez zdarzeń jednorazowych) wyniosła 339,4 mln zł.
Cena węgla metalurgicznego za sześć miesięcy tego roku osiągnęła wysokość 416,86 zł za tonę, a koksu 1 009,77 zł za tonę. Przychody ze sprzedaży w pierwszym półroczu 2021 roku wyniosły blisko 4,2 mld zł i były o 22 proc. wyższe niż w analogicznym okresie 2020 roku. To efekt wyższych przychodów ze sprzedaży węgla, koksu i węglopochodnych.
? Obecnie skupiamy się przede wszystkim na działaniach zapewniających stabilną produkcję i dostawy dla naszych odbiorców ? podsumowuje Stanisław Prusek, p.o. prezesa zarządu JSW.
Ogólna sprzedaż węgla wydobytego w zakładach Grupy wyniosła 7,6 mln ton, a więc o ponad 20 proc. więcej niż w tym samym okresie ubiegłego roku. Przychody ze sprzedaży węgla do odbiorców zewnętrznych za okres sześciu miesięcy 2021 roku wyniosły ponad 1,8 mld zł, co oznacza wzrost o 6 proc. w porównaniu do tego samego okresu ubiegłego roku. Wzrost ten jest spowodowany wyższym o 23,8 proc. wolumenem sprzedaży węgla, pomimo uzyskanych niższych średnich cen sprzedaży węgla metalurgicznego oraz węgla do celów energetycznych. W tym samym okresie przychody ze sprzedaży koksu i węglopochodnych do odbiorców zewnętrznych wyniosły prawie 2,1 mld zł, co oznacza wzrost o ponad 41 proc. w porównaniu do tego samego okresu 2020 roku, spowodowany głównie wzrostem średniej ceny sprzedaży koksu o ponad 21 proc.