JSW odrabia straty

Poprawia się sytuacja finansowa Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Na wyniki Grupy Kapitałowej JSW znaczny wpływ miała poprawa koniunktury na międzynarodowych rynkach węgla, koksu i stali.

Grupa Kapitałowa JSW po dziewięciu miesiącach 2021 roku odnotowała 62,7 mln zł straty netto wobec 1 088, 6 mln zł straty netto rok wcześniej. Warto jednak podkreślić, że za okres 3 miesięcy zakończony 30 września 2021 r. Grupa Kapitałowa JSW wypracowała zysk netto w wysokości 267,8 mln zł.
EBITDA (bez zdarzeń jednorazowych) ukształtowała się za ten okres na poziomie 1 044,2 mln zł. Produkcja węgla ogółem spadła o 4,1 proc. i wyniosła 10,2 mln ton, wzrosła natomiast o 15,1 proc. produkcja koksu i osiągnęła poziom prawie 2,8 mln ton.
? Od połowy sierpnia obserwujemy dynamiczny wzrost notowań węgli koksujących. Rynek nam sprzyja, tym bardziej, że wzrasta też zapotrzebowanie na węgiel koksowy poza Chinami. Pamiętajmy, że rynek koksu jest rynkiem globalnym, a koks z Polski konkuruje z dostawami tego surowca z całego świata ? wyjaśnia Tomasz Cudny, prezes zarządu JSW SA i dodaje: – Światowy handel koksem wyniósł w drugim kwartale tego roku 7,2 mln ton i był to najwyższy kwartalny wynik od co najmniej dziesięciu lat.
Ogólna sprzedaż węgla wyprodukowanego w kopalniach JSW wzrosła w ciągu 9 miesięcy tego roku o 11 proc. w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego i wyniosła 11,1 mln ton. Wielkość sprzedaży koksu wzrosła o 1,4 proc. i wyniosła 2,7 mln ton. Warto zwrócić uwagę, że w omawianym okresie wzrosły również ceny węgla metalurgicznego (koksowego) i koksu, odpowiednio o 4,5 proc. oraz 40,8 proc. W rezultacie przyczyniło się to do wzrostu przychodów ze sprzedaży w Grupie Kapitałowej JSW aż o 31,1 proc. Od początku roku do końca września 2021 roku przychody Grupy Kapitałowej JSW osiągnęły poziom ponad 6,7 mld zł.