JSW otrzymała koncesję na złoże „Bzie Dębina 1-Zachód”

Minister Środowiska udzielił Jastrzębskiej Spółce Węglowej koncesji na wydobywanie węgla kamiennego i metanu jako kopaliny towarzyszącej ze złoża „Bzie Dębina 1- Zachód”. Koncesja została udzielona na okres do 31 grudnia 2051 roku. Złoże, na które Spółka otrzymała koncesję, ma powierzchnię 12,2 km2 i jest położone na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój oraz gmin Zebrzydowice i Pawłowice.
Złoże „Bzie Dębina 1-Zachód” będzie eksploatowane wraz ze złożem „Bzie-Dębina 2-Zachód” przez nowo budowaną kopalnię Bzie-Dębina w Jastrzębiu Zdroju. Łączne zasoby nowej kopalni są szacowane na ponad 180 mln ton. Złoże „Bzie-Dębina 2-Zachód”, na które Spółka uzyskała koncesję w 2008 roku, ma zasoby sięgające 114 mln t, natomiast złoże „Bzie-Dębina 1-Zachód” to prawie 71,5 mln t. Około 95 proc. zasobów w złożach Bzie-Dębina stanowi węgiel koksowy typu 35.
– Po wielu latach starań udało nam się uzyskać koncesję na złoże „Bzie Dębina 1-Zachód”. Decyzja Ministra Środowiska jest kluczowa dla rozwoju kopalni Bzie-Dębina w budowie i całej Spółki. Bogata baza zasobowa decyduje o wartości każdej spółki surowcowej, dlatego tak ważne jest jej ciągłe poszerzanie – powiedział Daniel Ozon, prezes Jastrzębskiej Spółki Węglowej.
Nowa kopalnia została wydzielona ze struktur kopalni zespolonej Borynia-Zofiówka-Jastrzębie na początku tego roku. Pierwsza tona z nowej kopalni ma zostać wydobyta w 2022 roku.