JSW prezentuje raport zintegrowany za 2022 rok

Po raz piąty Jastrzębska Spółka Węglowa ? wiodący producent węgla koksowego – publikuje raport zintegrowany online za 2022 rok. Stanowi on kompleksową analizę osiągnięć Spółki w minionym roku.

JSW od 2018 roku publikuje raporty zintegrowane będące odpowiedzią na rosnące potrzeby interesariuszy Grupy, którzy dla pełnego zrozumienia kierunków rozwoju JSW, potrzebują szczegółowych informacji wykraczających poza tradycyjny zestaw wskaźników operacyjnych czy finansowych.
Warto dodać, że w 2022 roku JSW zdobyło I miejsce w konkursie ?The Best Annual Report? organizowanym przez Instytut Rachunkowości i Podatków w kategorii raport zintegrowany za 2021 rok. To potwierdzenie ogromnego wkładu na rzecz tworzenia wartości użytkowej dla akcjonariuszy i inwestorów oraz propagowania dobrych praktyk w zakresie sprawozdawczości niefinansowej z obszaru zrównoważonego rozwoju.
Raport zintegrowany za rok 2022 przybliży czytelnikom kontekst otoczenia rynkowego Grupy, tłumaczący wyjątkowy status głównych produktów Grupy, tj. węgla koksowego i koksu na tle zmian zachodzących w gospodarce w świetle transformacji energetycznej i dążenia do osiągnięcia neutralności klimatycznej. Zarówno dane finansowe jak i niefinansowe zaprezentowane zostały z wykorzystaniem narzędzi interaktywnych ułatwiających analizę oraz umożliwiających odwoływanie się do wskaźników osiągniętych w poprzednich latach.
Link do raportu: www.jsw.pl/raportroczny-2022