JSW przyjazna pracownikom

Jastrzębska Spółka Węglowa została laureatem XI edycji konkursu ?Pracodawca Przyjazny Pracownikom? organizowanego przez NSZZ ?Solidarność?. Prezes JSW Daniel Ozon, podczas uroczystej gali w Pałacu Prezydenckim, odebrał wyróżnienie z rąk Prezydenta Andrzeja Dudy, który objął wydarzenie honorowym patronatem.

Prestiżowy tytuł ?Pracodawca Przyjazny Pracownikom? otrzymały w tym roku 22 firmy i instytucje z całej Polski, wśród nich JSW, największy producent węgla koksowego w Unii Europejskiej. Jastrzębska Spółka Węglowa otrzymała certyfikat za odbudowę wiarygodności spółki, za przestrzeganie zapisów Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy, uregulowanie spraw płacowych, dbałość o pracowników, bezpieczeństwo inwestycyjne oraz tworzenie nowych miejsc pracy. Doceniono również wzorowe relacje z przedstawicielami pracowników, zwiększanie nakładów na bezpieczeństwo pracy, a w chwili katastrofy górniczej w 2018 roku ? mądrość oraz ?ojcowską? opiekę nad poszkodowanymi i ich rodzinami.
– Uczciwe warunki pracy i płacy, uczciwe traktowanie pracowników i pracodawcy przez pracowników ma znaczenie absolutnie fundamentalne. To papierek lakmusowy nowoczesnej, dobrze rozwijającej się gospodarki, a w efekcie nowoczesnego, dobrze rozwijającego się i, mam nadzieję, coraz silniejszego państwa ? mówił Prezydent Andrzej Duda podczas uroczystości wręczenia wyróżnień w XI edycji konkursu ?Pracodawca Przyjazny Pracownikom?.
Przedsięwzięcie organizowane przez NSZZ ?Solidarność? promuje pracodawców, którzy wyróżniają się w stosowaniu dobrych praktyk w zakresie przestrzegania przepisów prawa pracy, w szczególności poprzez stabilność zatrudnienia, przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz prawa do zrzeszania się w związki zawodowe.
– Odbierając dziś z rąk Prezydenta ten wyjątkowy certyfikat ?Pracodawca Przyjazny Pracownikom? czuję olbrzymią satysfakcję i radość, że właściwe podejście do spraw pracowniczych, naszego najważniejszego aktywu, zostało docenione. Wydobycie węgla koksowego jest podstawą naszej działalności, ale priorytetem jest dobro naszych pracowników, ich bezpieczeństwo, optymalne warunki pracy oraz płacy. Zarząd pod moim kierownictwem dba o partnerskie relacje z reprezentowanymi związkami zawodowymi, które w mojej ocenie pozostają jednym z najważniejszych podmiotów wpływających pozytywnie na sprawy pracownicze i socjalne  –  powiedział Daniel Ozon, prezes zarządu JSW.
Kandydatów do konkursu zgłaszają podstawowe jednostki organizacyjne ?Solidarności?. Wyróżnione firmy szanują prawa pracowników oraz prowadzą u siebie dialog społeczny.
Firmy, które otrzymały certyfikat „Pracodawca Przyjazny Pracownikom”, mogą się nim posługiwać przez okres trzech lat od daty jego przyznania.