JSW – raport prawny ws. porozumienia ze związkami z 2020 r.

– JSW realizuje dialog społeczny i z wielką przykrością oraz rozczarowaniem przyjmuje postawę trzech reprezentatywnych organizacji związkowych, które zapowiadając protesty dążą do eskalacji niepokojów społecznych wśród naszych pracowników ? ocenia Barbara Piontek, prezes Zarządu JSW S.A.

– Bezpieczeństwo i gwarancja pracy oraz płacy dla naszej Załogi to priorytet całego Zarządu JSW. Dlatego będą podwyżki dla wszystkich pracowników o 3,4% już od lipca 2021 r. To maksymalne podwyżki na jakie dziś JSW stać. Przedłużyliśmy Załodze także zapewnienie pracy o 10 lat ? zaznacza prezes Barbara Piontek. ? Jesteśmy też w toku rozmów ze stroną społeczną JSW. Nie można mówić, że dialogu nie prowadzimy ? podkreśla.
DIALOG SPOŁECZNY I DBAŁOŚĆ O PRACOWNIKÓW
Już 31 marca 2021 r. odbyło się np. spotkanie przedstawicieli nowego Zarządu JSW i Reprezentatywnych Organizacji Związkowych (ROZ) ws. przedłużenia gwarancji zatrudnienia. Strony z inicjatywy Zarządu JSW podpisały porozumienie zapewniające pracownikom Spółki gwarancje pracy na 10 lat, pomimo że ROZ początkowo wnioskowały o wydłużenie ich jedynie o 5 lat. Treść porozumienia była analogiczna do poprzednio obowiązującej.
JSW starała się w ramach dialogu społecznego wdrożyć nową jakość w kontaktach ze związkami zawodowymi, jakiej w historii Spółki nie było. 5 maja 2021 r. odbyło się pierwsze takie spotkanie, na które zaproszono wszystkie 64 organizacje związkowe działające w JSW. Tematem była zainicjowana przez prezes Barbarę Piontek propozycja kształtowania wynagrodzeń i system premiowy na kolejne lata. Projekty przedyskutowano ze wszystkimi związkami zawodowymi. Spółka utworzyła specjalną skrzynkę e-mail dla związków do przedstawiania uwag i propozycji. Kolejne spotkanie ze wszystkimi związkami w tej sprawie odbyło się 7 czerwca 2021. Ponieważ były propozycje zmian, zostały przedstawione nowe projekty porozumienia płacowego i ustalono kolejne spotkanie na 7 lipca 2021.
POROZUMIENIE Z 2020 ? WERYFIKACJA DOKUMENTU
JSW odbyła też m.in. 5 spotkań z Reprezentatywnymi Organizacjami Związkowymi poświęconych tematowi porozumienia z 2020 r. dotyczącego m.in. wzrostu płac pracowniczych o 4%, którego realizacji domagają się ROZ. 15 czerwca 2021 r. JSW S.A. przedstawiła ROZ wyniki raportu prawnego ws. porozumienia z 2020 r., z którego wynika, że istnieją zasadne podstawy do twierdzenia, że Porozumienie nie zostało zawarte. Podczas spotkania z ROZ, 15 czerwca, na którym podtrzymano stanowiska, strony podpisały protokół rozbieżności i zwróciły się do Ministra Aktywów Państwowych o wyznaczenie mediatora. Oznacza to, że nadal trwa dialog społeczny, lecz teraz już na II etapie, czyli mediacji.
Mając uzasadnione wątpliwości dotyczące wiarygodności Porozumienia dotyczącego m.in. wzrostu płac pracowniczych o 4%, Zarząd JSW S.A., zgodnie z zapowiedziami, już 16 kwietnia 2021 r. powołał Zespół roboczy ds. wyjaśnienia okoliczności prawnych i faktycznych w przedmiocie porozumienia pomiędzy JSW S.A., a Reprezentatywnymi Organizacjami Związkowymi w sprawie wzrostu wynagrodzeń w roku 2020.
Zespół złożony m.in. z radców prawnych i adwokatów z trzech różnych kancelararii prawnych, analizując fakty, ustalił, że Porozumienie mogło być jedynie projektowanym dokumentem i nie wywołuje skutków prawnych. Zespół zarekomendował JSW S.A. wystąpienie do Sądu Powszechnego o ustalenie nieistnienia Porozumienia w celu uzyskania jednoznacznego potwierdzenia charakteru prawnego dokumentu oraz wynikających z niego skutków.
?Realizacja obecnie przez Zarząd JSW S.A. Porozumienia i wynikających z niego oczekiwań finansowych formułowanych przez Reprezentatywne Organizacje Związkowe ? bez jednoznacznego i obiektywnego wyjaśnienia kwestii istnienia i skuteczności prawnej Porozumienia ? co w okolicznościach sprawy może nastąpić wyłącznie przez niezależny i niezawisły Sąd Powszechny dysponujący ku temu odpowiednim instrumentarium ? niesie za sobą istotne ryzyko przypisania Zarządowi odpowiedzialności karnej? ? brzmi rekomendacja.
W nawiązaniu do tych rekomendacji Zarząd JSW S.A. rozważa decyzję o skierowaniu sprawy do wyjaśnienia przez właściwy sąd.