JSW rozwija skrzydła w Dolinie Krzemowej

Jastrzębska Spółka Węglowa została partnerem Kongresu Naukowo-Technologicznego ?Silicon Valley Poland Days 2019? organizowanego od 1 do 3 maja przez Polsko-Amerykańską Radę Współpracy w kampusie Uniwersytetu Stanforda. Agnieszka Hankus-Kubica, wiceprezes JSW Innowacje przedstawiała ambitne plany spółki związane z rozwojem przełomowych technologii oraz pierwsze wdrożenia unikatowego systemu PANSA UTM POWERED BY HAWK-E.
Tegoroczne sympozjum odbyło się pod hasłem ?Cyfrowy Przełom? (ang: Digital Distruption), na którym polscy i amerykańcy naukowcy, eksperci, przedsiębiorcy oraz przedstawiciele administracji państwowej dyskutowali o wpływie nowych rozwiązań technologicznych na gospodarkę oraz szanse i zagrożenia, jakie niesie cyfrowa rewolucja. Uczestnicy trzydniowego sympozjum wymieniali się wiedzą i doświadczeniem w kontekście nowatorskich, cyfrowych technologii służących budowie nowej gospodarki 4.0, inteligentnych miast, cyber – bezpieczeństwa, nowoczesnej służby zdrowia, finansów, nowoczesnej energetyki czy przemysłu wydobywczego.
– JSW oraz JSW Innowacje konsekwentnie poszukują rozwiązań, technologii i systemów zwiększających potencjał i możliwości Grupy Kapitałowej JSW. Współorganizacja międzynarodowej konferencji z ?Polsko-Amerykańską Radą Współpracy USPTC? w Palo Alto ma na celu budowę biznesowych relacji z amerykańskimi przedsiębiorstwami i środowiskiem naukowym ? powiedziała dr Agnieszka Hankus Kubica, wiceprezes JSW Innowacje. – Wspólnie ze światową elitą naukowo- biznesową poszukujemy innowacyjnych rozwiązań, które następnie mogą zostać wdrożone w przemyśle wydobywczym.
Tegoroczne sympozjum zostało objęte patronatem przez Ministerstwo Energii, Ministerstwo Rozwoju i Inwestycji, Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.
Polsko-Amerykańska Rada Współpracy ( US- Polish Trade Council) to organizacja prowadząca działania propagujące ideę wielopłaszczyznowej współpracy Polska ? Stany Zjednoczone w zakresie wymiany gospodarczej, rozwoju współpracy naukowej i naukowo-badawczej oraz wzajemnej wymiany i rozwoju technologii.