JSW sfinansuje zakup inkubatora

Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej przekazał czek o wartości 150 tysięcy złotych Oddziałowi Intensywnej Terapii Dziecięcej jastrzębskiego szpitala. Pieniądze zostaną przeznaczone na zakup inkubatora ratującego zdrowie i życie noworodków. W przekazaniu środków uczestniczyli między innymi Stanisław Karczewski, Marszałek Senatu oraz Adam Gawęda, wiceminister energii.
– Bardzo dziękuję Jastrzębskiej Spółce Węglowej za tę inicjatywę i wsparcie. Każde wzmocnienie systemu opieki zdrowotnej jest wartościowe i potrzebne – powiedział Stanisław Karczewski, Marszałek Senatu, doceniając pracę lekarzy i pielęgniarek oraz dynamiczny rozwój medycyny. Adam Gawęda, sekretarz stanu w Ministerstwie Energii dodał: – Bardzo się cieszę, że pan marszałek zaszczycił swoją obecnością to wydarzenie. Jastrzębska Spółka Węglowa, której podstawową działalnością jest wydobywanie węgla koksowego – naszego bardzo cennego surowca – zawsze pamięta o szpitalach i wszystkich jednostkach, które ratują nasze życie i zdrowie – powiedział wiceminister.
Czek o wartości 150 tysięcy złotych przekazali członkowie zarządu Jastrzębskiej Spółki Węglowej, wśród nich Artur Dyczko, zastępca prezesa zarządu JSW ds. strategii i rozwoju, Tomasz Śledź, zastępca prezesa JSW ds. technicznych oraz Rafał Pasieka, zastępca prezesa JSW ds. handlu. – Wydobywamy węgiel koksowy i produkujemy koks, ale to nie wszystko. Górnicy mają dobre serca, chcą pomagać i wspierać szczytne cele. Dlatego przekazujemy ten czek, który z pewnością zostanie dobrze spożytkowany – mówił Tomasz Śledź.
Pieniądze od Jastrzębskiej Spółki Węglowej pokryją koszty zakupu inkubatora transportowego wraz z zintegrowanym respiratorem i systemem monitorującym wszystkie podstawowe funkcje życiowe. Sprzęt będzie wyposażony w pompy infuzyjne umożliwiające podawanie leków od samego urodzenia dziecka w sali porodowej i podczas transportu noworodka na Oddział Intensywnej Terapii Dziecięcej. – Pragnę podziękować zarządowi Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Współpracujemy od dawna i zawsze możemy liczyć na pomoc. To jest bezcenne, bez was nie dalibyśmy rady. Swoje umiejętności i wiedzę możemy doskonalić, ale mamy ograniczenia finansowe, a dzięki wam możemy świadczyć usługi medyczne na poziomie europejskim – mówił Józef Danek, lekarz zarządzający Oddziałem Intensywnej Terapii Dziecięcej WSS nr 2 w Jastrzębiu–Zdroju. W ciągu 25 lat istnienia tego oddziału, lekarze pomogli już czterem tysiącom małych pacjentów w stanie zagrożenia życia. Nowoczesny sprzęt pozwoli ratować noworodki – zwłaszcza wcześniaki – już od pierwszej minuty życia.