JSW SiG buforem bezpieczeństwa dla Grupy Kapitałowej

Spółka JSW Szkolenie i Górnictwo zaprezentowała raport dotyczący optymalizacji kosztów i kierunku rozwoju tej spółki. Konferencja połączona z debatą odbyła się w Pawłowicach. Uczestniczyli w niej między innymi Artur Wojtków oraz Artur Dyczko, wiceprezesi Jastrzębskiej Spółki Węglowej, a także dyrektorzy kopalń i przedstawiciele spółek z Grupy Kapitałowej JSW.
Raport pod tytułem ?Analiza i ocena procesu optymalizacji działalności gospodarczej spółki JSW Szkolenie i Górnictwo? zaprezentowała dr Katarzyna Olejko z Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. – Spółkę JSW SiG przeanalizowałam w obszarze strategii. Doskonale widać, że jest potencjał optymalizacyjny, zwłaszcza jeśli chodzi o ograniczanie kosztów. Ponadto, warto zwrócić uwagę na rozwój kapitału ludzkiego. Ogólnie rzecz ujmując, redukcja kosztów to wyzwanie globalne, a zarządzanie kosztami decyduje o sukcesie przedsiębiorstwa i daje przewagę konkurencyjną ? przekonywała podczas prezentacji raportu dr Katarzyna Olejko, autorka dokumentu.
W raporcie zawarto dokładną analizę działalności spółki JSW SiG, ze szczególnym uwzględnieniem jej roli w tworzeniu wartości Grupy Kapitałowej JSW oraz potencjału optymalizacyjnego. Raport zawiera mocne i słabe strony działalności spółki, które należy wzmocnić, aby mogła wykorzystać swoją szansę. – Jestem wdzięczny, że taki dokument powstał. To dokładny przegląd działalności naszej spółki i wskazówki dla nas w zakresie poszukiwania możliwości rozwoju, nowych działań i ścieżek rozwoju. Szczególnie zależało nam na podsumowaniu prowadzonego od trzech lat procesu przyjęcia górników do nas i następnie alokacji do kopalń Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Warto podkreślić, że przyjęliśmy prawie trzy tysiące pracowników, z których prawie 2700 osób zostało zatrudnionych w zakładach JSW. Tym samym staliśmy się spółką adaptacyjno ? szkoleniową dla przyszłych pracowników JSW. Dlatego warto podsumować ten proces w gronie zarządu JSW, dyrektorów kopalń i wszystkich osób zaangażowanych w powyższy proces ? powiedział Gabriel Cyrulik, prezes zarządu JSW Szkolenie i Górnictwo.
Raport to inicjatywa Artura Wojtkowa, zastępcy prezesa zarządu JSW ds. pracy i polityki społecznej. Choć spółka JSW Szkolenie i Górnictwo działa od 2014 r., to ten dokument podsumowuje trzy ostatnie lata jej funkcjonowania. – Jesteśmy zadowoleni z działalności JSW SiG, ponieważ spółka działa prężnie, jest wiarygodna i została jasno określona wizja jej rozwoju. Jestem spokojny, co do dalszych losów tej firmy – ocenia wiceprezes Wojtków, który zachęca pozostałe spółki z Grupy Kapitałowej JSW do opracowania podobnego dokumentu. ? Raport zawiera nie tylko analizę, ale również rozwiązania, propozycje i rekomendacje. Warto w ten sposób dokumentować pracę i działania we wszystkich spółkach naszej grupy ? podsumował.
Przed spółką JSW SiG stoi wiele wyzwań – to głównie problemy kadrowe, dotyczące niektórych specjalizacji, zwłaszcza automatyków, informatyków czy elektryków. Z tym wyzwaniem spółka będzie musiała się zmierzyć, aby zapewniać nie tylko wyszkoloną załogę do pracy przy wydobyciu, ale też fachowców na pozostałych stanowiskach.