JSW spotkała się z rynkiem kapitałowym

Jastrzębska Spółka Węglowa – największy producent węgla koksowego w UE, obecna była na XXIV Konferencji Rynku Kapitałowego w Bukowinie Tatrzańskiej. Co roku wydarzenie gromadzi wielu ludzi finansów i biznesu. Dla JSW była to doskonała okazja do przedstawienia swoich osiągnięć w kontekście zrównoważonego rozwoju oraz transformacji klimatycznej.

Konferencja Rynku Kapitałowego jest organizowana przez Izbę Domów Maklerskich. Uczestnikami byli przedstawiciele zarządów czołowych instytucji finansowych, spółek giełdowych, administracji rządowej, firm konsultingowych, doradców prawnych, audytorów, a także inwestorzy.

Przedstawiciele Jastrzębskiej Spółki Węglowej mieli okazję do przedstawienia działań w zakresie transformacji klimatycznej – ściśle związanych są ze strategią środowiskową, a także istotności przemysłu wydobywczego zlokalizowanego na terenie UE zapewniającego autonomię w zakresie surowcowym. Takim podmiotem jest właśnie JSW SA. Nowatorskie finansowanie pozyskane przez Spółkę w formule SLL (Sustainability Linked Loan), gwarantujące Spółce rozwój przy jednoczesnej realizacji ambitnych celów transformacji klimatycznej spotkało się z bardzo dużym zainteresowaniem uczestników konferencji.

 To pokazuje, że jako Grupa Kapitałowa JSW z ambitnymi celami transformacyjnymi m.in. w zakresie zmniejszenia śladu węglowego czy emisji metanu jesteśmy dobrze postrzegani przez rynek finansowy – wyjaśnia Aleksander Korsak, dyrektor Biura Relacji Giełdowych w JSW SA i dodaje: – Jesteśmy świadomi z rosnącego znaczenia aspektów środowiskowych, społecznych i ładu korporacyjnego (ESG) dla inwestorów oraz agencji ratingowych. Emisyjność, ślad węglowy i zanieczyszczenia są kluczowymi wskaźnikami oceny naszej działalności. Neutralność klimatyczna w naszym przypadku jest kluczowa, zwłaszcza z punktu widzenia umiejscowienia naszego produktu – jakim jest węgiel koksowy – w łańcuchu wartości wyrobów stalowych, tak bardzo potrzebnych do realizacji założeń zielonej transformacji.

Surowce krytyczne w dzisiejszym świecie pełnią kluczową rolę, a ich dostępność ma ogromne znaczenie dla wielu sektorów gospodarki. To między innymi węgiel koksowy produkowany przez Jastrzębską Spółkę Węglową odgrywający istotną rolę w przemyśle stalowym. Bezpośrednio przyczynia się do rozwoju gospodarki oraz nowoczesnych technologii związanych z energią odnawialną.