JSW uruchomiła dyżur psychologiczny

Pracownicy Jastrzębskiej Spółki Węglowej oraz członkowie ich rodzin mogą liczyć na wsparcie psychologa.
Zakład Wsparcia Produkcji JSW uruchomił specjalny numer telefonu, pod którym dyżuruje psycholog. Obecna sytuacja związana z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2 może stanowić dodatkowe obciążenie dla zdrowia psychicznego każdego człowieka. Trudna i niespodziewana sytuacja często wymaga uruchomienia ogromnego potencjału adaptacyjnego i odnalezienia się w nowej rzeczywistości. W sytuacji zagrożenia zdrowia i życia aktywują się mechanizmy obronne, których skutki mogą negatywnie i destrukcyjnie oddziaływać zarówno na pojedynczego człowieka, jak i całe grupy społeczne. Nasilony lęk, strach, panika i trudne emocje mogą przełożyć się na zawodowe i osobiste dramaty. Dlatego też, w trosce o pracowników Jastrzębskiej Spółki Węglowej – Zakład Wsparcia Produkcji JSW uruchomił bezpłatną pomoc psychologa, z której może skorzystać każdy pracownik Spółki, a także jego bliscy, którzy potrzebują wsparcia psychologicznego.