XV Pielgrzymka Biegowa do grobu błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki

Zorganizowany już po raz piętnasty Bieg Pamięci Ku Czci Męczenników Stanu Wojennego Katowice ? Warszawa, którego partnerem została Polska Grupa Górnicza S.A., wyruszył 13 września w niedzielę.

Trasę z Katowic do Warszawy uczestnicy pokonują etapami w formie sztafety. Przed rozpoczęciem pielgrzymki wzięli udział we mszy św. w kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Katowicach oraz złożyli kwiaty pod pomnikami Poległych Górników KWK Wujek i św. Jana Pawła II.
Biegacze wyruszyli spod Pomnika Górników w katowickim Brynowie, a pierwszy pięciokilometrowy etap biegu ulicami Katowic zakończyli pod Pomnikiem Powstańców Śląskich, by docelowo dotrzeć do mety – grobu błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki przy kościele św. Stanisława Kostki na warszawskim Żoliborzu w sobotę 19 września. Łącznie przebiegną ok. 300 km.
Pielgrzymka biegowa jak co roku ma na celu pielęgnację pamięci kapelana Solidarności oraz męczenników stanu wojennego, jak również dziewięciu górników z kopalni Wujek, którzy zginęli od milicyjnych kul w 1981 roku.
Już od kilku lat wydarzenie to organizowane jest z inicjatywy parafialnego oddziału Akcji Katolickiej z Knurowa. W tym roku głównym organizatorem był Społeczny Komitet Pamięci Górników KWK Wujek Poległych 16 grudnia 1981 r. Natomiast współorganizatorami nadal pozostali: NSZZ Solidarność, Stowarzyszenie ?Moja Gmina Nasz Powiat? z Knurowa, Śląskie Centrum Wolności i Solidarności oraz Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego w Katowicach.
Polska Grupa Górnicza S.A. jest głównym partnerem pielgrzymki.