JSW z nową koncesją

19 września Minister Środowiska udzielił Jastrzębskiej Spółce Węglowej koncesji na rozpoznawanie części złoża węgla kamiennego ?Chełm II? w Lubelskim Zagłębiu Węglowym. Koncesja obejmuje złoże na obszarze 96,77 km2 i została udzielona na cztery lata. W imieniu JSW dokument odebrał Tomasz Śledź, zastępca prezesa zarządu ds. technicznych. W uroczystości nadania nowej koncesji wziął również udział Wiceprezes Rady Ministrów Jacek Sasin.
? Analizujemy różne możliwości poszerzenia bazy zasobowej, a Lubelskie Zagłębie Węglowe jest jedną z nich. Złoże ?Chełm II? może w przyszłości przyczynić się do zwiększenia wartości i potencjału naszej Spółki ? wyjaśnia Włodzimierz Hereźniak, prezes zarządu Jastrzębskiej Spółki Węglowej.
Obecny na uroczystości Wicepremier Jacek Sasin podkreślił: – Budowa kopalni jest oczekiwana przez lokalne społeczności, szczególnie mieszkańców Chełma i Rejowca Fabrycznego, i nie mam żadnej wątpliwości, że wpłynie pozytywnie na gospodarczy rozwój regionu, a tym samym zniweluje wciąż wysokie bezrobocie, zapewniając tysiące, nowych miejsc pracy. Wicepremier uzupełnił, że: ?(?) rozwój działalności górniczej w Lubelskim Zagłębiu Węglowym jest zgodny z polskim interesem narodowym, ponieważ przyczynia się do zabezpieczenia krajowego potencjału posiadanych kopalin, a także wpisuje się we wprowadzoną przez rząd PiS strategię zrównoważonego rozwoju.
Koncesja badawcza pozwoli Jastrzębskiej Spółce Węglowej przeprowadzić dodatkowe badania warunków geologiczno?górniczych, a więc zasobności złoża, warunków zalegania, miąższości pokładów, parametrów koksowniczych węgla a także warunków hydrogeologicznych i gazowych pod kątem ewentualnych zagrożeń. Działania te mają posłużyć lepszemu zaprojektowaniu ewentualnej eksploatacji złoża. To ważne z punktu widzenia zabezpieczenia przyszłości Jastrzębskiej Spółki Węglowej ? największego w Unii Europejskiej producenta wysokiej jakości węgla koksowego, dla którego właśnie węgiel koksowy stanowi największą wartość jako surowiec niezbędny do produkcji stali.
– Dla firmy surowcowej, takiej jak Jastrzębska Spółka Węglowa, najistotniejsze jest zapewnienie dostępu do zasobów węgla koksowego. JSW zamierza to robić nie tylko poprzez inwestowanie w dostępne już złoża, ale również w udostępnianie nowych złóż i nowych poziomów wydobywczych. Baza zasobowa będzie stale powiększana, zwłaszcza w przypadku węgla koksowego typu 35. Poszukiwanie nowych złóż wpisuje się w strategię rozwoju Jastrzębskiej Spółki Węglowej, która ma na celu zabezpieczenie wydobycia do 2030 roku ? podkreśla Tomasz Śledź, zastępca prezesa zarządu JSW ds. technicznych.
Na dokładniejsze rozpoznanie złoża JSW ma – zgodnie z decyzją Ministerstwa Środowiska – cztery lata. W tym czasie planowane jest wykonanie pięciu otworów badawczych złoża ?Chełm II? w wydzielonym obszarze ?Rejowiec?. Dopiero po szczegółowej analizie Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej będzie podejmował ewentualne decyzje dotyczące przyszłości zagospodarowania złoża.