JSW z nowymi koncesjami

Jastrzębska Spółka Węglowa w nowy rok wchodzi z nowymi koncesjami na wydobycie węgla, które gwarantują Spółce nieprzerwaną eksploatację do roku 2051. Nowe koncesje dotyczą złóż węgla ?Pniówek?, ?Szczygłowice?, ?Jas-Mos 1? oraz ?Bzie-Dębina 1 Zachód?. Ponadto wydłużono terminy obowiązywania koncesji wydobywczych dla złóż ?Budryk? oraz ?Knurów?.
Aktualnie Jastrzębska Spółka Węglowa posiada 11 koncesji wydobywczych obejmujących łącznie powierzchnię prawie 210 kilometrów kwadratowych i zasobach szacowanych na ponad 1,2 miliarda ton węgla koksowego. Do tej pory kopalnie JSW prowadziły wydobycie w oparciu o koncesje wydobywcze udzielone w latach 1993-1994. Ponieważ koncesje wydawane były na okres 25 lat większość z nich utraciła ważność w roku 2019 lub utraci w tym roku. Aby kopalnie JSW mogły w dalszym ciągu prowadzić działalność wydobywczą konieczne było uzyskanie nowych lub przedłużenie terminu obowiązujących koncesji. Długotrwały (ponad 4-letni) proces zakończył się sukcesem, ale wymagał ogromnego zaangażowania osób zajmujących się pozyskaniem koncesji – zwłaszcza że w trakcie prac zmieniło się prawo dotyczące pozyskiwania koncesji. Nowe przepisy dają duże uprawnienia społecznościom lokalnym oraz organizacjom ekologicznym, które nie zawsze wspierają poczynania górniczego przedsiębiorcy.
Zmiany terminu obowiązywania koncesji wymaga jeszcze złoże ?Borynia?, gdyż termin jej ważności upływa 31.12.2025 r. W najbliższych latach JSW wystąpi z wnioskiem o wydłużenie terminu obowiązywania koncesji co najmniej do roku 2042.
Koncesje JSW i daty ich obowiązywania
Złoże Zofiówka do 31.12.2042 r.
Złoże Jas-Mos 1 do 31.12.2025 r.
Złoże Bzie-Dębina 1-Zachód do 31.12.2051 r.
Złoże Bzie-Dębina 2-Zachód do 31.12.2042 r.
Złoże Budryk do 31.12.2043 r.
Złoże Chudów-Paniowy 1 do 31.12.2044 r.
Złoże Knurów do 15.04.2044 r.
Złoże Szczygłowice do 31.12.2040 r.
Złoże Pniówek do 31.12.2051 r.
Złoże Pawłowice 1 do 31.12.2051 r.