JSW z pożyczką na ciągniki akumulatorowe

Osiem podwieszanych ciągników akumulatorowych typu VOLTER wraz z kompletnymi zestawami transportowymi trafiło do kopalni Budryk w Ornontowicach. Inwestycję zrealizowano dzięki pożyczce w wysokości 9,96 mln zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Transport w kopalni Budryk oparty jest w głównej mierze na kolejkach podwieszanych. Sześć nowo zakupionych urządzeń wykorzystanych zostało do transportu materiałów wsadowych do przodka w rejonach drążonych chodników.
Dwa pozostałe ciągniki służą do utrzymania ciągłości ruchu odstawy głównej urobku z poziomu 1050 na poziom 700, a także z poziomu 1290 na poziom 1050. Transportowane są między innymi: elementy konstrukcji trasy przenośników taśmowych, rury do rurociągów przeciwpożarowych, sprężonego powietrza, odwodnienia oraz klimatyzacji.
Celem zastosowania tego typu ciągników jest poprawa jakości powietrza oraz ograniczenie zużycia energii. Warto podkreślić, że Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przyznał na ten cel dofinansowanie w formie pożyczki, która po kilku latach może zostać częściowo umorzona. Wartość całego przedsięwzięcia wynosi 12,38 mln zł.