JSW zaświeci na niebiesko

Jastrzębska Spółka Węglowa zaświeci dzisiaj wieczorem niebieskim światłem. 2 kwietnia obchodzony jest Światowy Dzień Świadomości Autyzmu, a niebieskie światło jest wyrazem solidarności z osobami cierpiącymi na autyzm.

Zakłady JSW znajdą się wśród wielu budynków na całym świecie, które przyłączają się do akcji wspierającej chorych. Światowy Dzień Świadomości Autyzmu został ustanowiony w 2007 roku przez Zgromadzenie Ogólne ONZ z inicjatywy Kataru.
Autyzm to zaburzenie neurorozwojowe. Objawia się różnicami w sposobie komunikacji, nawiązywania relacji, wyrażania emocji, uczenia się oraz różnorodnym schematem zachowań. Obecnie diagnozowany jest w Polsce u 1 na 100 dzieci.
Z tej okazji Zarząd JSW zdecydował się na wsparcie finansowe Stowarzyszenia ?Projekt Dziesiątka?, które działa przy Szkole Podstawowej Specjalnej nr 23 w Jastrzębiu-Zdroju i wspiera uczniów niepełnosprawnych tejże szkoły. Gros dzieci- podopiecznych Stowarzyszenia to dzieci z autyzmem.
– Cieszymy się, że możemy wesprzeć działalność Stowarzyszenia ?Projekt Dziesiątka? i wziąć aktywny udział w Światowym Dniu Świadomości Autyzmu. Solidaryzując się z osobami cierpiącymi na autyzm, podobnie jak wiele budynków na całym świecie, również zakłady JSW będą dziś podświetlone na niebiesko. Zapewniam, że los osób niepełnosprawnych nie jest nam obojętny ? powiedział Daniel Ozon, prezes Jastrzębskiej Spółki Węglowej.
Co roku, Stowarzyszenie ?Projekt Dziesiątka? we współpracy ze szkołą podejmuje szereg inicjatyw mających na celu poprawę wizerunku i integrację osób z niepełnosprawnością w środowisku lokalnym. – Jestem szczęśliwa, że Jastrzębska Spółka Węglowa przyłączyła się do wspólnej akcji organizacji i jednostek oświatowych działających na terenie miasta, które wspierają osoby niepełnosprawne -powiedziała Anna Czajkowska-Osiadły, prezes Stowarzyszenia ?Projekt Dziesiątka?. Stowarzyszenie jest inicjatorem ogólnomiejskich obchodów Dnia Świadomości Autyzmu, Dnia Godności osoby niepełnosprawnej oraz wielu innych, mniejszych inicjatyw na terenie miasta.