Kilkaset wagonów z dedykowanym węglem dla nowego bloku

Ruszyły regularne dostawy jakościowego węgla dla nowego bloku energetycznego 910 MW w Jaworznie. Zaawansowanie budowy bloku przekroczyło już 87 procent, a zakończenie inwestycji planowane jest na czwarty kwartał 2019 roku.
Formuła realizacji inwestycji obejmuje podział projektu na Kontrakt Główny ? kotłownia, maszynownia, obiekty IOS ? realizowany przez konsorcjum Rafako S.A. ? Mostostal Warszawa S.A. oraz 12 gospodarek pomocniczych i towarzyszących.
– Układ kolejowy oraz nawęglanie to gospodarki pomocnicze realizowane poza kontraktem głównym i koordynowane przez TAURON Wytwarzanie oraz Nowe Jaworzno Grupa TAURON. Zaawansowanie prowadzonych prac w zakresie układu torowego, pozwala aktualnie na swobodną dostawę i rozładunek węgla dla potrzeb zgromadzenia paliwa do rozruchu bloku i rozpalenia kotła. Do tej pory wybudowano około 11 km torów, a docelowo powstanie ich prawie 20 km – mówi Jarosław Broda, wiceprezes zarządu TAURON Polska Energia ds. zarządzania majątkiem i rozwoju.
W marcu dostarczono i rozładowano blisko 12 tys. ton węgla, a kolejnych 600 wagonów kolejowych, tj. blisko 35 tys. ton węgla z Zakładu Górniczego Sobieski, dotrze w kwietniu. Docelowo, jeszcze w tym roku, TAURON Wydobycie dostarczy do nowego bloku ok. 800 tys. ton węgla.
W kwietniu dostawy są realizowane transportem kolejowym w 35 składach. Jednocześnie, w rzeczywistych warunkach testowany jest również cały ciąg technologiczny układu torowego i urządzeń rozładunkowych. Pierwszym z testowanych elementów są tory kolejowe, a następnie podciągarka wagonowa, wywrotnica, kołyska, rozjazd sprężynowy, układy taśmociągów oraz ładowarko-zwałowarka. W kolejnym etapie prowadzony jest testowy załadunek bunkrów przykotłowych.
– Dostarczane przez nas paliwo dla nowego bloku energetycznego 910 MW w Jaworznie to węgiel wysokiej jakości, dostosowany do wysokich wymogów technologicznych i ekologicznych nowej jednostki – mówi Zdzisław Filip, prezes zarządu TAURON Wydobycie – Taki węgiel energetyczny posiada bardzo niską zawartość chloru i rtęci, a więc dobre parametry jakościowe, na które jest popyt. Dzięki prowadzonym inwestycjom będziemy mogli dostarczać takie paliwo na rynek w perspektywie długoterminowej ? dodaje prezes TAURON Wydobycie.
Nowy blok będzie przystosowany do spełnienia restrykcyjnych norm z zakresu ochrony środowiska, znacznie ograniczając emisje dwutlenku węgla oraz pozostałych gazów emisyjnych. Po zakończeniu inwestycji, ze względu na ponad 10% wzrost sprawności w stosunku do bloków oddanych do eksploatacji w latach 70 i 80 ubiegłego wieku, do atmosfery trafi o 2 mln ton CO2 mniej, a w ramach wymagań polityki klimatycznej, blok będzie przygotowany pod budowę instalacji wychwytu CO2 ze spalin (CCS ready).
TAURON Wydobycie obsługuje całość przewozów węgla transportem kolejowym i samochodowym do jednostek wytwórczych w Grupie TAURON.
Wykorzystując efekt skali i realizując całość przewozów kolejowych na poziomie kilku milionów ton rocznie, Spółka obsługuje też, w ramach zawartej z przewoźnikiem umowy, przewozy do swoich odbiorców z sieci handlowej na terenie całego kraju na konkurencyjnych warunkach.