Klasy górnicze w gliwickich szkołach

W szkołach średnich w Gliwicach pojawią się klasy górnicze. Przedstawiciele Polskiej Grupy Górniczej S.A. 29 czerwca 2023 roku podpisali porozumienie o współpracy w zakresie edukacji z przedstawicielami gliwickiego Ratusza w ramach programu stypendialnego „Dobry Start z PGG”. Dokument podpisali wiceprezes PGG S.A. ds. pracowniczych Jerzy Janczewski, wiceprezydent Gliwic Ewa Weber, obecny był także dyrektor ds. ekonomiczno pracowniczych KWK Sośnica Marek Szafraniec. Młodzi ludzie uczyć się będą w zawodach górniczych w Górnośląskim Centrum Edukacyjnym oraz w Zespole Szkół Łączności w Gliwicach. Podobne porozumienia przedstawicieli spółki zawarli wcześniej także z władzami Rudy Śląskiej, Rybnika oraz Radlina.

W ramach programu „Dobry Start z PGG” uczniowie na kierunku technik górnictwa podziemnego oraz górnik eksploatacji podziemnej otrzymają miesięczne stypendia, nagrody finansowe za dobre oceny, mają też gwarancje pracy. PGG S.A. wspiera także finansowo naukę uczniów w klasach technicznych i branżowych na innych kierunkach przydatnych w górnictwie. Uczniowie technikum lub szkoły branżowej na kierunku górniczym otrzymają miesięczne stypendium 400 złotych, a na innych kierunkach 300 złotych miesięcznie. Najzdolniejsi mogą liczyć na nagrody roczne ? 1500 złotych i 1200 złotych na innych kierunkach. Absolwenci, którzy uzyskali dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie otrzymują 5000 złotych za zakończenie szkoły. Uczniowie muszą się jednak zobowiązać, że przepracowują w wyznaczonym przez spółkę oddziale PGG S.A. przynajmniej 3 lata po ukończeniu nauki.

Program „Dobry Start z PGG” spółka realizuje na podstawie zawartych porozumień z władzami śląskich gmin i powiatów już od kilku lat. Obecnie PGG S.A. współpracuje z kilkunastoma szkołami średnimi i wspiera przeszło pół tysiąca uczniów w zawodach takich jak np. technik elektryk, technik mechanik, ślusarz oraz elektryk. W stosunku do poprzednich lat, w tym roku, stypendia i benefity gwarantowane przez PGG S.A., są wyższe.

Porozumienie o współpracy z gminami i powiatami prowadzącymi szkoły w zawodach powiązanych z górnictwem, ma na celu umożliwienie uczniom zdobycia praktycznych umiejętności i wiedzy z zakresu górnictwa oraz przemysłu energetycznego. Poza tym szkoły mają możliwość prowadzenia zająć praktycznych na wysokim poziomie i dostosowania programów nauczania do współczesnego rynku pracy. W efekcie porozumienia PGG ze szkołami uczniowie uzyskują nie tylko teoretyczną wiedzę, ale również praktyczne umiejętności, które są niezbędne na rynku pracy. Wsparcie PGG przyczynia się do podniesienia jakości edukacji zawodowej i tworzenia odpowiednich warunków dla młodych ludzi, którzy chcą rozpocząć swoją karierę w branży górniczej.