Kolejne pokopalniane tereny zyskają nowe funkcje

Rozwój gospodarczy i nowe perspektywy zagospodarowania terenu, to główne możliwości, które zyska blisko 15 hektarów jaworznickich terenów, będących do tej pory własnością Spółki Restrukturyzacji Kopalń. W czwartek 1 czerwca SRK S.A. wspólnie z Gminą Jaworzno podpisały umowy darowizny i sprzedaży terenów pokopalnianych.

Tereny pod utworzenie JOG, gdzie ma powstać fabryka izery
Pierwsza nieruchomość (nr 9 w obr. 165 m) to 11 hektarów terenu niezabudowanego, który stanowi uzupełnienie spójnego obszaru Jaworznickiego Obszaru Gospodarczego. Przedmiotowa działka jest przeznaczona pod utworzenie strategicznej strefy gospodarczej, której zadaniem będzie aktywizacja terenów związanych ze wpieraniem rozwoju i wdrażaniem projektów dotyczących energii, elektromobilności lub transportu, służących upowszechnianiu nowych technologii. W obecnym kształcie nieruchomość SRK S.A. przecinała tereny inwestycyjne, a nabycie jej przez Gminę rozwiązuje problem niejednorodności stanu prawnego.
Jaworznicki Obszar Gospodarczy (JOG), to obszar położony w północnej części Jaworzna, pomiędzy ulicą Wojska Polskiego, trasą S1 i drogą krajową DK 79. W niedalekiej odległości znajduje się Elektrownia Jaworzno III i centrum handlowe. Obecnie trwają rozmowy i ustalenia techniczne z inwestorami krajowymi oraz zagranicznymi zainteresowanymi budową swoich przedsiębiorstw w Jaworznie. Jednym z podmiotów zainteresowanych nabyciem terenu na tym obszarze jest Spółka Electromobility Poland S.A., która odpowiada za budowę fabryki samochodów elektrycznych IZERA. Z szacunków Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej wynika, iż obszar będzie miał zdolność wygenerowania 10-12 tysięcy nowych miejsc pracy.
Gmina Jaworzno dla zespołu terenów przy elektrowni, uchwaliła Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego ?Wojska Polskiego Północ? regulujący nadanie nowych funkcji przemysłowych dla tzw. brownfieldów, czyli terenów w przeszłości mocno wykorzystywanych przez przemysł i przywracanych w ramach transformacji gospodarczej. Obecnie realizowane są kolejne elementy założonego planu, w tym uzbrajanie strefy
w niezbędne media: wodę, kanalizację, prąd, gaz, drogi. Jaworznicki Obszar Gospodarczy jest wspólnym projektem Gminy Miasta Jaworzna i Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. Działania wspierają gospodarcze agendy rządowe zajmujące się rynkami zagranicznymi
i odpowiadające za wielkie inwestycje międzynarodowe w Polsce. Wg. założeń JOG ma dysponować łączną powierzchnią 325 ha, z czego 300 ha będzie możliwe do zagospodarowania, a około 25 ha pozostanie w ?naturalnym?, niezmienionym stanie, stanowiąc m.in. ostoję dla wodnej i mokradłowej fauny i flory.
Nowe życie terenów po KWK ?Jan Kanty?
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. przekazała Gminie Jaworzno nieodpłatnie, w drodze darowizny, 4 hektary terenów po dawnej kopalni węgla kamiennego ?Jan Kanty? oraz teren byłej bocznicy kolejowej. Gmina Jaworzno wyraziła wolę nieodpłatnego nabycia nieruchomości na cel publiczny, jakim jest zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej (zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 7 ustawy o samorządzie gminnym), jak również dla celów wybudowania stacji uzdatniania wody i posadowienia na jej terenie urządzeń wodno-kanalizacyjnych. Jedna z nieruchomości stanowi fragment wewnętrznej drogi dojazdowej do nieruchomości sąsiednich, z kolei jedna z działek stanowi fragment ścieżki rowerowej.
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. od wielu lat podejmuje szereg działań wspierających efektywne zagospodarowywanie majątku po zlikwidowanych kopalniach. Działalność zagospodarowania majątkiem jest jednym z dwóch podstawowych obszarów działalności spółki i obejmuje swoim zasięgiem zasób nieruchomościowy zlokalizowany na terenie 71 gmin w kraju. SRK S.A. z sukcesem realizuje projekty zagospodarowywania majątku, poprzez sprzedaż, najem i dzierżawę, ale również realizację projektów innowacyjnych, zapewniających najbardziej efektywne wykorzystanie majątku. W szczególności, w ramach podejmowanych działań Spółka współpracuje z gminami górniczymi. Wiąże się to głównie ze wspieraniem lokalnej kultury, pielęgnowaniem wyjątkowej historii górnictwa w Polsce, jak również współpracą z samorządami na rzecz rozwoju społecznego i gospodarczego.