Kolejne rekompensat wypłaty

Dzisiaj Spółka Restrukturyzacji Kopalń SA rozpoczęła wypłatę drugiej transzy rekompensat za utracone prawo do bezpłatnego węgla, m.in. dla wdów i sierot po górnikach.
Z 2855 osób uprawnionych w pierwszej kolejności (we wtorek, środę) pieniądze winny dotrzeć na podane przez nich konta bankowe. Niewielka ilość tych, którzy woleli odbiór w gotówce będzie musiała zaczekać na listy, potwierdzające iż bank otrzymał środki i będzie można je wypłacić w dowolnej placówce PKO BP. Wypłaty dokonywane będą na podstawie ważnego dowodu osobistego potwierdzającego PESEL, wskazany we wniosku o rekompensatę.
W lipcu tego roku SRK przekazała rekompensaty nieco ponad 3600 osobom uprawnionym.