Kolejny wdrożeniowy doktorat górniczy pracownika PGG S.A.

Drugą już rozprawę doktorską w dziedzinie górnictwa i geologii, w tzw. trybie wdrożeniowym, w programie dla kadry inżynieryjno-technicznej PGG S.A., obronił w Głównym Instytucie Górnictwa pracownik Polskiej Grupy Górniczej S.A. Andrzej Słowik.

Dr inż. Andrzej Słowik jest szefem działu wentylacji Ruchu Jankowice w rybnickiej kopalni ROW i jednym z około dwudziestu pracowników spółki, którzy podjęli studia podyplomowe w GIG i otworzyli przewody doktorskie w celu przeprowadzenia tzw. doktoratów wdrożeniowych. Wyniki ich prac wykorzystywane są z korzyścią dla funkcjonowania oddziałów PGG S.A.
?Sposób poprawy rozpływu powietrza w podsieciach wentylacyjnych poprzez regulację przewietrzania w prądach powietrza zużytego? to temat pracy doktorskiej Andrzeja Słowika, której promotorem jest dr hab. inż. Stanisław Trenczek, prof. ITG Komag i GIG, natomiast promotorem pomocniczym dr inż. Krystian Wierzbiński z GIG. Publiczna obrona dysertacji odbyła się 15 grudnia, a komisja doktorska jednomyślnie przyjęła uchwałę o jej przyjęciu.
Przypomnijmy, że pierwszy tego typu doktorat górniczy w Polsce obronił w lutym zeszłego roku Tadeusz Rutkowski z Ruchu Pokój kopalni Ruda. W ramach porozumienia o współpracy PGG S.A. i Głównego Instytutu Górnictwa studia doktorskie w dyscyplinie ?górnictwo i geologia inżynierska? przebiegają zgodnie z programem ramowym zaopiniowanym przez Radę Naukową. Prowadzone są m.in. w oparciu o opracowania projektowe, konstrukcyjne i technologiczne z kopalń Polskiej Grupy Górniczej S.A.