Komunikat PGG SA

Rada Nadzorcza Polskiej Grupy Górniczej S.A. powołała zarząd z Tomaszem Rogalą jako prezesem na czele.

W wyniku przeprowadzonego przez Radę Nadzorczą postępowania kwalifikacyjnego w dniu 15 czerwca 2023 r. został wyłoniony nowy zarząd PGG S.A. w składzie: Tomasz Rogala – prezes zarządu, Rajmund Horst – wiceprezes zarządu do spraw produkcji, Adam Gorszanów – wiceprezes zarządu do spraw sprzedaży, Andrzej Paniczek – wiceprezes zarządu do spraw finansowych oraz Jerzy Janczewski – wiceprezes zarządu do spraw pracowniczych.
W ostatnich latach zarząd PGG S.A. mierzył się ze szczególnymi wyzwaniami strategicznymi m.in. w związku z pandemią, procesem transformacji górnictwa (m.in. prace nad umową społeczną dla górnictwa oraz postępowaniem notyfikacyjnym w zakresie pomocy publicznej) czy też koniecznością zapewnienia węgla w ramach ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych.
Tomasz Rogala stoi na czele zarządu największej spółki węglowej w Polsce i UE od 1 maja 2016 r., a wcześniej od lutego 2016 r. kierował Kompanią Węglową. W tym samym okresie do zarządu spółki dołączyli Andrzej Paniczek ? odpowiedzialny za sprawy finansowe oraz Jerzy Janczewski ? za sprawy pracownicze. Od początku 2020 r. za produkcję w kopalniach PGG S.A. odpowiada Rajmund Horst. Od września 2021 r. wiceprezesem ds. sprzedaży jest Adam Gorszanów.