Komunikat Zarządu JSW S.A.

W dniu 27.07.2023 roku odbyło się spotkanie Zarządu JSW S.A. z Reprezentatywnymi Organizacjami Związkowymi, podczas którego omówiono kwestie wypłaty jednorazowej nagrody motywacyjnej. Ustalono, że dyrektorzy zakładów ponownie przeanalizują dniówki pracowników za pierwsze półrocze 2023 roku w zakresie absencji z tytułu krwiodawstwa i urlopów okolicznościowych. Wypłata skorygowanych wartości nastąpi 10 sierpnia 2023 roku.