Komunikat ze spotkania Zarządu PGG S.A. oraz strony społecznej

W dniu 4 sierpnia 2020 r. w siedzibie Polskiej Grupy Górniczej S.A. doszło do spotkania Zarządu Polskiej Grupy Górniczej S.A. z przedstawicielami związków zawodowych działających w spółce. W spotkaniu uczestniczył Pan Maciej Małecki ? Sekretarz Stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych oraz parlamentarzyści.

Realizując postanowienia z posiedzenia w dniu 28 lipca 2020 r. ustalono:
1. Pierwsze spotkanie zespołu mającego na celu przygotowanie programu naprawczego polskiego górnictwa odbędzie się w Warszawie, w dniu 11 sierpnia 2020 r. o godzinie 11:00.
2. Na posiedzenie zespołu zaproszeni zostaną przedstawiciele związków zawodowych i zarządów z Polskiej Grupy Górniczej S.A. i Taurona Wydobycie S.A. oraz przedstawiciele Rządu odpowiedzialni za temat posiedzenia zespołu.
3. Do prac zespołu będą mogli zostać zaproszeniu eksperci o uznanym autorytecie w branży górniczej i energetycznej.
4. Celem zespołu będzie m.in. przedstawienie:
a. możliwości produkcji energii elektrycznej z węgla w perspektywie krótkoterminowej,
b. inwestycji w energetyce i górnictwie, ze szczególnym uwzględnieniem inwestycji w wysokosprawną i niskoemisyjną energetykę,
c. kwestii związanych z polityką klimatyczną,
d. wyjaśnienie roli gazu ziemnego, odnawialnych źródeł energii i węgla kamiennego w miksie energetycznym.
5. Zaproponowane zostały zespoły robocze w ramach Polskiej Grupy Górniczej S.A., szczególnie w obszarach:
a. sprzedażowym na okoliczność możliwości lokowania produktu na rynku,
b. produkcyjnym na okoliczność kosztów udostępniania węgla,
c. pracowniczym na okoliczność wypracowania zasad organizacji pracy,
d. finansowo-rynkowym na okoliczność źródeł finansowania działalności.