Koncesje dla PGG

Wszystkie kopalnie Polskiej Grupy Górniczej mają przedłużone koncesje na wydobycie węgla kamiennego – nawet do 2044 roku. Ostatnich 9 z 25 koncesji, których ważność upływała w tym roku, przekazał 17 lipca br. minister środowiska Michał Woś.

Dziewięć przedłużonych koncesji wydobywczych dotyczy czterech kopalń PGG: Piast-Ziemowit w Bieruniu i Lędzinach, Murcki-Staszic w Katowicach, Mysłowice-Wesoła w Mysłowicach oraz Ruda w Rudzie Śląskiej.
Prezes zarządu PGG Tomasz Rogala podkreślił, że kopalnie te zatrudniają łącznie ponad 20 tys. osób, zaś przedłużenie koncesji jest podstawą ich stabilnego działania. Ważność poprzednich koncesji upływała w sierpniu tego roku.
Minister Michał Woś przypomniał, że spośród około 30 koncesji na wydobycie węgla kamiennego w Polsce, 25 dotyczy obszaru Górnego Śląska – ich ważność upływała w tym roku. Przedłużenie koncesji było długotrwałym procesem; w połowie 2018 r. przyjęto regulacje, które pozwoliły skrócić starania o wydłużenie terminów obowiązywania koncesji, by zdążyć przed wygaśnięciem wcześniejszych dokumentów.
Zadowolenie z przedłużenia koncesji wydobywczych dla PGG wyraził marszałek woj. śląskiego Jakub Chełstowski – syn górnika z kopalni Ziemowit, gdzie odbyła się piątkowa uroczystość.
– Sektor górniczy i jego otoczenie, to nadal bardzo ważna gałąź gospodarki naszego regionu. Urząd Marszałkowski wspiera te procesy i to środowisko – ważne jeżeli chodzi o miejsca pracy, o kwestie podatkowe, o zabezpieczenie energetyczne – stwierdził marszałek.