Konferencja Dziedzictwo kultury a proces inwestycyjny

8 kwietnia 2024 r. w siedzibie Muzeum Śląskiego w Katowicach miała miejsce konferencja naukowa „Dziedzictwo kultury a proces inwestycyjny”. Podczas konferencji dr Sylwia Jarosławska-Sobór miała okazję przedstawić projekt Coal Heritage, Zachowanie i promocja dziedzictwa górnictwa węglowego jako dziedzictwa kulturowego UE.

Dziedzictwo kulturowe, łącząc w sobie bogactwo historii i tradycji, odgrywa kluczową rolę nie tylko w kształtowaniu tożsamości społeczności, ale także w generowaniu wpływów gospodarczych. Szczególnie w kontekście dziedzictwa górniczego Górnego Śląska, jego znaczenie staje się niezaprzeczalne. Górnośląskie dziedzictwo górnicze nie tylko cenny zasób kulturowy, lecz także istotny czynnik ekonomiczny w procesie transformacji regionu górniczego. Historyczne kopalnie i dzielnice górnicze nie tylko przypominają o bogatej tradycji regionu, ale także stanowią potencjalne centra rozwoju turystycznego i kulturalnego.
Konferencja z udziałem Wojewody Śląskiego, była okazją do ożywionej dyskusji na temat rozwiązań dla najważniejszych problemów związanych z dziedzictwem kulturowym w Polsce, szczególnie na obszarze Górnego Śląska. Jedną z nich była kwestia wyzwanie zagospodarowania terenów pogórniczych oraz zrównoważonego rozwoju regionu przy wykorzystania potencjału kulturowego i społecznego górnictwa węgla kamiennego.
Konferencja przyciągnęła specjalistów z różnych dziedzin nauki, włączając w to nauki humanistyczne, społeczne, ekonomiczne czy prawne, ale również nauki przyrodnicze oraz osoby praktykujące inwestycje w dziedzictwo kulturowe. Jej współorganizatorem był Główny Instytut Górnictwa – Państwowy Instytut Badawczy. Patronat honorowy nad konferencją objęło Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP, Marszałek Województwa Śląskiego i Prezydent Miasta Katowice oraz Rektor Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.