Konferencja kończąca realizację projektu EPOS-PL+: System Obserwacji Płyty Europejskiej

W dniach 14-15 grudnia 2023 r. odbywała się w GIG-PIB konferencja kończąca realizację projektu EPOS-PL+: System Obserwacji Płyty Europejskiej.

EPOS PL plus to projekt, który jest częścią największego europejskiego programu rozwoju infrastruktury badawczej w naukach o Ziemi o nazwie EPOS (European Plate Observing System), pozwalającego lepiej zrozumieć trzęsienia ziemi, erupcję wulkanów i inne geozagrożenia, również te związane z eksploatacją złóż. Jego celem jest zwiększenie funkcjonalności dużej infrastruktury badawczej, która powstała w ramach programu EPOS oraz utworzenie nowych centrów tej infrastruktury. Dzięki temu w Polsce powstały tzw. Lokalne Centra Danych dla zagrożeń antropogenicznych, obserwacji geomagnetycznych i magnetotellurycznych, laboratoriów analitycznych, danych globalnej nawigacji satelitarnej i radiometrycznych czy obserwacji grawimetrycznych, badań sejsmicznych litosfery i danych satelitarnych.
Podczas konferencji przedstawiono zakres kluczowych infrastruktur badawczych, które powstały w ramach projektu i są to: Centrum Infrastruktury Badawczej Indukowanej Sejsmiczności CIBIS, Centrum Infrastruktury Badawczej Obserwacji Geomagnetycznych i Magnetotellurycznych CIBOGM, Centrum Infrastruktury Badawczej Analitycznych Laboratoriów CIBAL, Centrum Infrastruktury Badawczej Danych GNSS CIBDG,
Centrum Infrastruktury Badawczej Danych Satelitarnych CIBDS i Globalny Geodezyjny System Obserwacyjny na obszarze Polski GGOS-PL++.
Eksperci z GIG i Polskiej Grupy Górniczej omówili również Geofizyczny System Bezpieczeństwa dla Górniczych Filarów Ochronnych GSB-GFO. To właśnie w PGG powstał bowiem nowy poligon pomiarowy, który pozwala na prowadzenie zaawansowanych badań nad zagrożeniem tąpaniowym i sejsmicznością obszarów górniczych w filarach ochronnych wybranych kopalń.
W drugim dniu konferencji odbyło się spotkanie Komitetu Sterującego oraz wizyta studyjna w miejscu realizacji projektu.
Konsorcjum realizujące projekt EPOS-PL+ stanowiło 6 jednostek naukowych takich jak: GIG-PIB, Instytut Geofizyki PAN, Akademickie Centrum Komputerowe Cyfronet AGH, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Instytut Nauk Geologicznych PAN, Centrum Badań Kosmicznych PAN oraz jedyny partner przemysłowy, jakim jest Polska Grupa Górnicza. Projekt dofinansowany jest ze środków Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.