Konferencja naukowa

Już w najbliższy czwartek, 28 stycznia rozpocznie się dwudniowa Konferencja Naukowa Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii Akademii Górniczo-Hutniczej pt. ?Górnictwo ? zacznijmy nasze jutro już dzisiaj?. Współorganizatorami wydarzenia są: Jastrzębska Spółka Węglowa, JSW Szkolenie i Górnictwo oraz JSW IT Systems.

W bezpłatnej konferencji, która odbędzie się w formie on-line uczestniczyć będą pracownicy kopalń oraz firm związanych z górnictwem, naukowcy, eksperci oraz przedstawiciele urzędów górniczych. Tematyka konferencji została podzielona na sesje tematyczne, które obejmują: zagrożenia geomechaniczne w górnictwie podziemnym, efektywność energetyczną, gospodarkę o obiegu zamkniętym i kwalifikacje w branży górniczej.
Celem konferencji jest pokazanie obecnych i przyszłych kierunków działalności naukowej we współpracy z partnerami z branży górniczej, a szczególnie z Jastrzębską Spółką Węglową. Warto podkreślić, że 2020 rok był wyjątkowy ze względu na sytuację epidemiczną, a liczne ograniczenia z tym związane wpłynęły na działalność branży górniczej, a także działalność naukową AGH. Po dostosowaniu się do nowej sytuacji, firmy wydobywcze powróciły do normalnego funkcjonowania, a znaczna część kształcenia na uczelniach została przeniesiona do wirtualnego świata w formie zajęć on-line. Niestety w tych warunkach rozwój współpracy, badań oraz projektów naukowych został ograniczony. Ponadto zmiany zachodzące w sektorze górnictwa w Polsce i Unii Europejskiej zaczęły istotnie wpływać na działalność branży górniczej, ale także działalność dydaktyczną i naukową spokrewnionych dziedzin naukowych. Wykorzystanie i wyeksponowanie posiadanych kompetencji pokaże zachodzące zmiany i wskaże obszary transformacji. Transmisje z konferencji można będzie śledzić na stronach internetowych www.jsw.pl oraz www.wgig.agh.edu.pl.