Konferencja Silesia2030

Konferencja, która odbywa się w Miejskim Centrum im. Henryka Bisty w Rudzie Śląskiej to kolejna odsłona cyklu debat zainicjowanych pod koniec 2019 roku przez Grzegorza Tobiszowskiego, posła do Parlamentu Europejskiego IX kadencji.
Przedsięwzięcie to ma na celu wsparcie procesu budowy nowoczesnego województwa śląskiego, regionu uznawanego za gospodarcze i przemysłowe serce Polski, a nazwa konferencji związana jest ze strategią dla województwa śląskiego przyjętą przez rząd, obejmującą okres do 2030 roku. Podczas pierwszego spotkania dyskutowano na temat Programu dla Śląska i wyzwań, jakie stoją przed naszym regionem. Teraz nastał czas na kontynuację rozważań. Z kolei druga edycja odbywa się pod hasłem ?Polska na drodze do niezależności energetycznej w dobie Europejskiego Zielonego Ładu?.
– Nie da się tworzyć jego przyszłości w oderwaniu od założeń Europejskiego Zielonego Ładu, który wyznacza drogę ku neutralności klimatycznej naszego kontynentu ? podkreśla Grzegorz Tobiszowski. Podkreśla on też, że troska o klimat stanowi jedno z najważniejszych wyzwań dzisiejszego świata, jednakże podejmując działania mające na celu jego ochronę nie należy zapominać o bezpieczeństwie energetycznym.
Podczas dzisiejszej konferencji europoseł zaznaczył, że konieczne jest wprowadzenie odpowiednich zmian w miksie energetycznym naszego kraju i sprawiedliwa transformacja, uwzględniająca odnawialne źródła energii. Jakie zadania należy podjąć, aby w Polsce udało się wprowadzić śmiałe zmiany? Czy konieczne jest wyeliminowanie gospodarki opartej na węglu?
Przypomnijmy, że do 2050 roku gospodarka państw należących do Unii Europejskiej ma być neutralna klimatycznie. Aby tak się stało stosowne rozwiązania należy wypracować już teraz. Jednym z najważniejszych celów jest wprowadzenie Zielonego Ładu dla Europy, będącego pierwszym na świecie prawem klimatycznym i sztandarowym projektem przewodniczącej KE Ursuli von der Leyen oraz ograniczenie do 2030 roku emisji dwutlenku węgla do 50, a nawet 55 proc. Konieczna jest także transformacja energetyczna państw członkowskich. Na realizację tego przedsięwzięcia Komisja Europejska wspólnie z Europejskim Bankiem Centralnym w latach 2021-2027 przeznaczy 100 mld euro.
– Realizując działania zmierzające do uzyskania neutralności klimatycznej nie możemy zapomnieć o bezpieczeństwie energetycznym, które jest fundamentem każdego państwa. Bezpieczeństwo to wartość, która wykracza poza bilans biznesowy ? zaznaczył europoseł Tobiszowski. Podkreślił też, że należy dyskutować i analizować jakie mamy możliwości technologiczne, abyśmy mogli panować nad bezpieczeństwem energetycznym. – Ta harmonia między dbaniem o klimat a rozwojem gospodarczym powinna być naszym celem ? mówił europoseł.
Zaproszenie do dyskusji przyjęło wielu zagranicznych gości, jednym z nich jest Angelos Kokkinos z Departamentu Energii USA, który podczas dzisiejszej konferencji zaprezentuje po raz pierwszy w Polsce bezemisyjną metodę spalania węgla. – To rzecz wyjątkowa, stanowiąca nowe spojrzenie na wykorzystanie paliw kopalnych, które może być niezwykle znaczące podczas dyskusji w Europie ? zaznaczył Grzegorz Tobiszowski.
Zapowiedział też, że pod koniec konferencji zostanie podpisana Rezolucja dla Śląska. ? Nie ma wątpliwości, że jesteśmy uczestnikami ważnego procesu przemian. Trzeba zadać sobie pytanie jak zmienić system aby zapewnić bezpieczeństwo energetyczne, rozwój gospodarczy i chronić przyrodę. Kwestie te będą dyskutowane podczas dzisiejszej konferencji.
W Imieniu prezydenta RP Andrzeja Dudy głos zabrał Zdzisław Sokal, doradca prezydenta RP. ? Bezpieczeństwo energetyczne to jedna ze składowych bezpieczeństwa państwa, dlatego też kwestia ta jest niezwykle istotna ? mówił. Dodał też, że Polska gospodarka oparta jest w przeważającej mierze na węglu.
Beata Szydło, posłanka do Parlamentu Europejskiego IX kadencji, która z uwagi na obowiązki służbowe nie mogła dotrzeć dziś do Rudy Śląskiej, przygotowała przemówienie. ? Tematyka związana z klimatem jest najbardziej dyskutowaną dziś kwestią w Europie. Obecny rząd realizuje politykę, która ma uchronić Polskę przed zagrożeniem wynikającym z zachwiania równowagi energetycznej ? mówiła Beata Szydło. ? Pokazujemy, że mądra polityka energetyczna musi uwzględniać interesy wszystkich państw członkowskich. Konieczne jest to, żeby miks energetyczny był bardzo zróżnicowany. Zdajemy sobie z tego sprawę, że mamy dużo do zrobienia w Polsce, ale potrzebujemy na to czasu i pieniędzy ? podkreśliła.