Koniec szybu Krywałd ? nowe perspektywy

Po 62 latach dobiegła końca historia szybu Krywałd kopalni Knurów-Szczygłowice. Ostatnim akcentem było usunięcie wieży szybowej, do którego doszło 15 lipca. Za likwidacją przemawiały względy zarówno ekonomiczne, organizacyjne, jak i logistyczne. Zadania Krywałdu z powodzeniem przejął zmodernizowany szyb Foch II.

Najważniejszym argumentem, który zdecydował o likwidacji szybu, były złoża węgla koksowego znajdujące się w obrębie jego filara ochronnego. ? W filarze szybu Krywałd udokumentowano około 13 mln ton węgla zasobów bilansowych, z czego około 6,8 mln ton przewidzianych jest do eksploatacji. Szyb zlokalizowany był w środku parceli eksploatacyjnej i dzieli ją na dwie części. Diametralnie skracało to wybiegi ścian, zmniejszając ich walory ekonomicznej opłacalności. Uwolnienie zasobów z filaru może zwiększyć nawet trzykrotnie możliwości wykorzystania tamtejszych zasobów ? powiedział Leszek Palarz, główny inżynier BHP i szkolenia w KWK Knurów-Szczygłowice
Prace rozbiórkowe obiektów budowlanych szybu Krywałd rozpoczęły się na początku lipca, zgodnie z planem zaakceptowanym przez dyrektora Specjalistycznego Urzędu Górniczego. Jest to skomplikowana operacja inżynieryjno-logistyczna, której najważniejszym elementem jest bezpieczeństwo. Do wykonania zadania wybrano firmy legitymujące się odpowiednim doświadczeniem, kadrą i sprzętem. Prace rozpoczęły się od rozbiórki budynków maszyny wyciągowej i nadszybia. Równolegle zabezpieczono zasyp na rurze szybowej.
Rozbiórkę szybowej wieży wyciągowej przeprowadzono metodą mechaniczną przy użyciu liny ciągniętej przez ciężki sprzęt budowlany. Wcześniej podcięto konstrukcje zastrzału i słupów trzonowych, aby wymusić kierunek zachodni przewracania wieży szybowej. Cała operacja zakończyła się pełnym sukcesem, a metalowa konstrukcja wieży upadła dokładnie w planowanym obszarze.
Szyb Krywałd został zgłębiony w 1958 roku do ponad 450 metrów. W tym samym roku postawiono jednozastrzałową wieżę szybową. Przez wiele lat pełnił rolę szybu wydechowego, a w ostatnich latach ? po likwidacji stacji wentylatorów głównych przy szybie Krywałd ? zmienił funkcję na wdechowy. Był wykorzystywany do jazdy ludzi oraz transportu materiałów i elementów długich zarówno dla ruchu Knurów, jak i Szczygłowice.