Kopalnia wakacyjnych praktyk

Ponad 300 uczniów zakończyło rok szkolny w 22 klasach patronackich TAURON Wydobycie. Wakacje to dla najlepszych uczniów czas praktyk zawodowych w zakładach górniczych Spółki. Tylko w ubiegłym roku z praktyk skorzystało 112 przyszłych górników.
Współpraca TAURON Wydobycie ze szkołami średnimi zapewnia dopływ odpowiednio wykwalifikowanej średniej kadry do zakładów górniczych.
Uczniowie mogą nabyć umiejętności praktyczne w rzeczywistym środowisku pracy, odbywając praktyki na terenie zakładów górniczych w Jaworznie, Libiążu i Brzeszczach, gdzie stworzone zostały specjalne stanowiska szkoleniowe.
TAURON Wydobycie obejmuje umowami patronackimi już 22 klasy w Zespole Szkół w Libiążu, w Powiatowym Zespole nr 6 Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Brzeszczach oraz w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaworznie.
– Wspieramy i rozwijamy szkolnictwo zawodowe, korzystając z nowoczesnych modeli kształcenia, tak aby nasze zakłady górnicze mogły pozyskiwać jak najlepiej wyszkolone kadry. Dzięki 22 klasom patronackim i działaniom promującym kształcenie młodych do zawodów związanych z górnictwem, dbamy o przyszłość zakładów górniczych TAURON Wydobycie ? mówi Sławomir Obidziński, prezes zarządu TAURON Wydobycie.
W roku szkolnym 2018-2019 w klasach patronackich Spółki uczyło się 309 uczniów kształcąc się w specjalnościach technik górnictwa podziemnego, technik mechanik, technik elektryk, technik mechatronik oraz technik elektronik. Od 2010 roku w TAURON Wydobycie zatrudniono 239 absolwentów klas objętych patronatem.
Podczas uroczystego zakończenia tegorocznego roku szkolnego nagrody za najlepsze wyniki w nauce otrzymało 27 uczniów, które wręczyli im przedstawiciele TAURON Wydobycie.
Koniec szkoły nie oznacza jednak nudy. W ZG Janina organizowane są przez współpracujące z TAURON Wydobycie Powiatowe Centrum Edukacyjne w Chrzanowie praktyki wakacyjne. Finansowanie praktyk pokryją środki z Unii Europejskiej. Uczniowie Zespołu Szkół w Libiążu będą z kolei praktykować w rzeczywistych warunkach pracy pod nadzorem doświadczonych instruktorów praktycznej nauki zawodu w specjalnościach technik górnictwa podziemnego, technik elektronik oraz technik energetyk.
Ponadto w okresie wakacji w zakładach górniczych TAURON Wydobycie praktyki zawodowe odbywać będą studenci Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Przyszli inżynierowie poznają w praktyce nie tylko praktyczne aspekty związane z wydobyciem węgla kamiennego, budowę i sposób udostępnienia złoża, aspekty ekologiczne procesu produkcji, ale również będą uczestniczyli w procesach związanych z gospodarką odpadami, wpływem na środowisko, logistyką, transportem i spedycją.
Łącznie w okresie tegorocznych wakacji TAURON Wydobycie zorganizuje ok. 20 praktyk zawodowych.