Korzystna e-faktura. Więcej klientów TAURONA z rozliczeniami online

Wzrasta liczba klientów TAURONA korzystających z faktur elektronicznych. Tylko w minionym roku na rozliczenia online przeszło ponad 350 tys. osób. Energetyczna grupa wskazuje na korzyści płynące z przejścia na e-faktury i szacuje, że w tym roku łączna liczba klientów TAURONA korzystających z takiego rozwiązania osiągnie blisko 3 miliony.

– Klienci są w centrum naszej uwagi, dlatego stawiamy na rozwiązania online, które ułatwiają załatwianie wszystkich spraw związanych z energią i jednocześnie sprzyjają środowisku naturalnemu – mówi Mariusz Purat, prezes zarządu TAURON Sprzedaż. – Już teraz każdego miesiąca nasze serwisy internetowe odwiedzane są przez blisko 3,5 miliona użytkowników i systematycznie rośnie liczba klientów korzystających z onlinowych kanałów kontaktu. Dodatkowo, dzięki ponad 2,5 mln klientów TAURONA, którzy do tej pory zdecydowali się na korzystanie z faktury elektronicznej zamiast papierowej, rocznie oszczędzane są ponad 3 hektary dorosłego lasu – wylicza Mariusz Purat.
Tylko w minionych dwóch latach dzięki wyborowi e-faktury uniknięto drukowania ponad 13 milionów papierowych dokumentów.
Ekologiczne korzyści
Wybierając elektroniczną fakturę klienci TAURONA oszczędzają rocznie blisko 1500 drzew. Wybór rozliczeń online wiąże się także z dwudziestozłotowym bonusem w postaci zwrotu za prąd. Kwota zostaje zaksięgowana na koncie rozliczeniowym danego klienta.
Wygoda i redukcja zużycia papieru to, jak pokazują badania przeprowadzone przez TAURON, główne powody korzystania przez konsumentów z e-faktury. Respondenci w większości deklarowali, że podczas podejmowania codziennych decyzji biorą pod uwagę swój wpływ na środowisko naturalne.
To szczególnie istotne w kontekście statystyk wskazujących, że w Polsce rocznie zużywana są około 143 kilogramy papieru tylko na jedną osobę. W tym kontekście nawet niewielka zmiana nawyków, taka jak przejście na elektroniczną fakturę, powoduje realną zmianę.
Sama e-faktura to dokument w wygodnej, elektronicznej formie, który zawiera takie same dane i jest takim samym dowodem sprzedaży, jak faktura papierowa.