Lepsza ocena zagrożeń tąpaniami w PGG S.A. dzięki doktoratowi w GIG

Sukcesem i poparciem przez komisję wniosku o nadanie stopnia doktora nauk technicznych w dziedzinie górnictwa i geologii inżynierskiej zakończyła się w poniedziałek 25 października w Głównym Instytucie Górnictwa publiczna obrona rozprawy doktorskiej Krzysztofa Misza, kierownika stacji geofizyki górniczej w kopalni Mysłowice-Wesoła w Polskiej Grupie Górniczej.
Dysertację pt. ?Ocena zagrożenia sejsmicznego na podstawie analizy zmian tensora momentu sejsmicznego i parametrów źródła wstrząsów górniczych? doktorant przygotował w oparciu o własne badania, które przeprowadzono w tzw. poligonach badawczych w kopalniach PGG S.A. Wyniki sejsmometryczne zbierano dla trzech obszarów o bardzo różnych warunkach górniczo-geologicznych: w ścianach pokładu 510 i 416 kopalni Mysłowice-Wesoła oraz w ścianie 310 pokładu 507 w Ruchu Bielszowice kopalni Ruda.
W pracy, której promotorką była prof. Krystyna Stec z GIG (we współpracy z dr Joanną Kurzeją) Krzysztof Misz opisał na nowo zależności między obserwowanym stanem zagrożenia sejsmicznego a zmierzonymi parametrami wstrząsów górniczych oraz parametrami spektralnymi sygnału sejsmicznego (w kopalniach do oceny ryzyka tąpań stosuje się wsteczną analizę wstrząsów metodą sejsmologiczną i sejsmoakustyczną, a powszechnie używane kryterium oparte jest na energii wstrząsów).
Krzysztof Misz zauważył, że wysoka indukowana wydobyciem aktywność sejsmiczna w Górnośląskim Zagłębiu Węglowym przebiega w skomplikowanych strukturach tektonicznych i wymusza konieczność ciągłego doskonalenia metod oceny ryzyka.
Zaproponował w swej pracy doktorskiej uzupełnienie stosowanego dotąd podejścia i rozszerzenie kryteriów w celu poprawy jakości oceny stanu zagrożenia. Metoda opisana przez Krzysztofa Misza pozwala m.in. dokładniej lokalizować podziemne centra wstrząsów górniczych i dookreśla przyczyny ich występowania.
?W sferze poznawczej docenić należy wkład autora w rozwoju wiedzy w zakresie możliwości wykorzystania pozarutynowych, być może bardziej efektywnych, kryteriów oceny stanu zagrożenia sejsmicznego w podziemnych kopalniach węgla kamiennego? – napisał w recenzji prof. Dariusz Chlebowski z Katedry Inżynierii Górniczej i Bezpieczeństwa Pracy AGH w Krakowie, który oceniał dysertację wspólnie z prof. Łukaszem Rudzińskim z Instytutu Geofizyki Polskiej Akademii Nauk.
Komisji doktorskiej, która pozytywnie oceniła wyniki pracy naukowej Krzysztofa Misza przewodniczył prof. dr hab. inż. Józef Dubiński, członek rzeczywisty PAN, wiceprzewodniczący Rady Naukowej GIG. Pytania zadawali doktorantowi recenzenci naukowi pracy oraz m.in. prof. Grzegorz Mutke i dr Adam Lurka z Zakładu Geologii i Geofizyki GIG, dr Renata Patyńska, dr Jacek Krupanek, dr Maciej Mendecki z Katedry Geologii Stosowanej Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego.
Z uwagi na zagrożenie epidemiczne Covid-19 obrona przebiegła w trybie zdalnym przy wykorzystaniu platformy internetowej.
Po uroczystej obronie doktorant podziękował publicznie m.in. zarządowi PGG S.A. za możliwość podniesienia kwalifikacji naukowych a pracownikom działów tąpań kopalń Mysłowice-Wesoła i Ruchu Bielszowice kopalni Ruda za współpracę i pomoc w dostępie do niezbędnych materiałów badawczych.
Przewód doktorski Krzysztofa Misza jest kolejnym od początku 2020 r. w cyklu tzw. doktoratów wdrożeniowych w PGG S.A. Studia doktorskie w dyscyplinie górnictwo i geologia inżynierska realizowane są na podstawie porozumienia Polskiej Grupy Górniczej i Głównego Instytutu Górnictwa. Prace prowadzone są m.in. w oparciu o opracowania projektowe, konstrukcyjne i technologiczne z kopalń PGG S.A., a ich wyniki wykorzystuje się z pożytkiem dla funkcjonowania oddziałów spółki.