Likwidacja wieży szybu IV oddziału KWK Pokój I – Śląsk

Rano w środę 5 sierpnia 2020 rozpoczęto likwidację wieży szybu IV (zjazdowo-materiałowego) dawnej kopalni ?Śląsk?, obecnie oddziału KWK Pokój I – Śląsk Spółki Restrukturyzacji Kopalń SA.

Podcięta palnikami konstrukcja została pociągnięta przez koparkę i padła idealnie w miejsce przewidziane w założonym planie. Natychmiast potem zaczęło się jej dzielenie na części umożliwiające odtransportowanie na złom.
W tym roku w KWK Śląsk kontynuowane będą prace przy szybach I i III.
Celem jest doprowadzenie terenu pokopalnianego do stanu umożliwiającego jego dalsze wykorzystanie. Ze względu na lokalizację – przemysłowe.